Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заповед 21ОА-1854/09.07.2021г.