Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Решение за преценка необходимостта от ОВОС с №ПВ -76 - ПР/2021г.