Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Обява относно "Път II-56 "Пътен възел "Скобелева майка" - път II-86 /югоизточен обход на гр.Пловдив/"