Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Информация по Приложение 2 от наредбата за ОВОС за ИП „СКЛАДОВА АВТОБАЗА С ГТП, АВТОМИВКА, СЕРВИЗ И АДМИНИСТРАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СОНДАЖЕН КЛАДЕНЕЦ С ДЪЛБОЧИНА 20m“ в поземлен имот с идентификатор 56784.527.389 по КК и КР на гр. Пловдив, Източна индустриална зона - IV част, Район Източен, гр. Пловдив