Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Регистър въвеждане в експлоатация

УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ на СТРОЕЖ
Издадени през 2020 г. от район "Източен" - община Пловдив

№ по ред№ на УВЕ/датаИздателКатегория на обектаВъзложителСтроеж / ОбектРайонМестонахождениеЗабележка
101/10.02.2020г.главен архитект р-н"Източен"VДържавата , представлявана от Дани Каназирева - Областен управител на област ПловдивПреустройство на съществуваща сграда в СО в  сграда с идентификатор 56784.526.142.1 по КК и КР на гр.Пловдив"Източен"УПИ I- -526.141 - комплексно жилищно строителство, ПИ с идентификатор 56784.526.142, кв.21 по КК и КР и плана на кв."Изгрев", гр.Пловдив, ул."Преспа" № 6, ет.1 , обект 2                                       
202/14.02.2020г.главен архитект р-н"Източен"V"БЛОК 2003" ООД - Пловдив"Производствена сграда на "БЛОК 2003 ООД"""Източен"ПИ LХVII- 527.36, производствени и складови дейности по кадастралната карта ПИ с идент.56784.527.36 /кв.1 по плана на "Източна индустриална зона IV част по КК и КР на гр.Пловдив , бул."Цариградско шосе" № 53   
303/24.03.2020г.главен архитект р-н"Източен"IV"Полиграфия" АД - ПловдивПреустройство на складови помещения в приземен етаж на главния корпус на "Полиграфия" АД в общиствина пералня"Източен"УПИ I - 528.528, за общ.обсл.дейности, жил.застрояване,складове и фотоволтанични модули кв.34 стар,2 - нов по плана на "Втора Каменица",гр.Пловдив в имот с идентификатор 56784.528.528 - за сграда с идентиф. 56784.528.528.1 по КК и КР на гр.Пловдив, бул."Княгина Мария Луиза" № 72 
404/08.04.2020г.главен архитект р-н"Източен"IV1.Община Пловдив, 2."Електтроразпределение Юг" ЕАД - Пловдив"Външно електрозахранване ниско напрежение на жилищна сграда "Б""Източен"ПИ с идентификатор 56784.528.38 по КК и КР на гр.Пловдив, ул."Маяковски"№ 4 А   
505/08.04.2020г.главен архитект р-н"Източен"V1.Община Пловдив, 2."Електтроразпределение Юг" ЕАД - Пловдив"Външно кабелно захранване с кабел 1 кV на две обслужващи едноетажни сгради-магазин за промишлени стоки и автосервиз"Източен"ПИ с идентификатор 56784.526.81 по КК и КР на гр.Пловдив,на кръстовището на ул."Лале" и ул."Вратцата" по плана на кв."Изгрев",гр.Пловдив   
606/08.04.2020г.главен архитект р-н"Източен"V1.Община Пловдив, 2."Електтроразпределение Юг" ЕАД - Пловдив"Външно кабелно захранване с кабел 1 кV на павилион за търговия със строителни материали / Павилион № 6 / "Източен"УПИ IV - 553.215 /ПИ с идентификатор по КК и КР 56784.553.1, кв. 1 Б, по плана на кв."Ландос",гр.Пловдив, община Пловдив 
707/08.04.2020г.главен архитект р-н"Източен"IVЗдравка Петрова Бакърджиева,Катя Петрова Георгиева,Виорика Клаудия Пъунеску-Атанасова,Фанка Георгиева Туршуджиян, Ангел Костадинов Станчевски, Иван Георгиев Вълков, Георги Георгиев Вълков, Недялкя Иванова Ковачева"Жилищна сграда, състояща се от 8 броя апартаменти, 3 броя гаражи, 8 броя избени помещения на ниво партер""Източен"УПИ VIII - 64,кв.28-стар по плана на кв."Втора Каменица",гр.Пловдив,в имот с  идентификатор 56784.528.23 по КК и КР на гр.Пловдив, ул."Целина" № 6  
808/08.04.2020г.главен архитект р-н"Източен"IV"АВЕКСА" ООД-Пловдив"Жилищна сграда, състояща се от 9 бр. апартаменти, 3 броя двойни гаражи на ниво партер, 9 броя избени помещения, абонатна и склад на ниво - 2,50м.""Източен"УПИ VII-528.56, жил.застр.,кв.I-нов,26-стар по плана на кв."Каменица", гр.Пловдив,ПИ с идентификатор 56784.528.146  по КК и КР с адрес:гр.Пловдив, ул."Проф.Иван Шишманов" № 12 
909/22.06.2020главен архитект р-н"Източен"пета"Фьоникс фарма" ЕООДразшириние на съществуващ склад за търговия на едро с лекарствен средства - първи етап"Източен"УПИXIX - стопанска дейност кв. 1 нов ИИЗ - IV част ПИ 56784.527.30 ул. "Удроу Уилсън" № 20 
1010/25.06.2020главен архитект р-н"Източен"четвъртаЕвгени Руменов Станкев, Христина Ботева и др.жилищна сграда"Източен"Упи IV-49, кв. 27 стар Втора Каменица ПИ 56784.528.38, ул. Маяковски 4 
1111/03.07.2020главен архитект р-н"Източен"четвърта"СА СЕ 2" ЕООДпреустройство в магазин за мебели и помещение за общ. обсл. дейности - радостни обреди и кетъринг"Източен"УПИ - IV- 28,29 - озеленяване и общ. обсл. дейности кв. 8 по плана на МФЗ "Изток" ул. Владая № 17 ПИ 56784.525.29 
1212/01.10.2020главен архитект р-н"Източен"петаОбщина Пловдивдетска площадка 1"Източен"УПИ II- обществено обслужване кв. 15 нов Втора Каменица бул. "Източен" № 18 
1313/01.10.2020главен архитект р-н"Източен"петаОбщина Пловдивдетска площадка 2"Източен"УПИ II- обществено обслужване кв. 15 нов Втора Каменица бул. "Източен" № 18 
1414/01.10.2020главен архитект р-н"Източен"петаОбщина Пловдивдетска площадка 3"Източен"УПИ II- обществено обслужване кв. 15 нов Втора Каменица бул. "Източен" № 18 
1515/01.10.2020главен архитект р-н"Източен"петаОбщина Пловдивдетска площадка 4"Източен"УПИ II- обществено обслужване кв. 15 нов Втора Каменица бул. "Източен" № 18 
1616/01.10.2020главен архитект р-н"Източен"петаОбщина Пловдивдетска площадка 5"Източен"УПИ II- обществено обслужване кв. 15 нов Втора Каменица бул. "Източен" № 18 
1717/01.10.2020главен архитект р-н"Източен"петаОбщина Пловдивдетска площадка 6"Източен"УПИ II- обществено обслужване кв. 15 нов Втора Каменица бул. "Източен" № 18 
1818/06.10.2020главен архитект р-н"Източен"пета"Аспи Билдинг" ЕООДмагазин промишлени стоки/комплекс магазини - 4 броя/"Източен"УПИ II- 529.60,за общ. обсл. дейности и жил. застрояване, кв. 8 по плана на "Гладно поле" ПИ 56784.529.60 
1919/15.10.2020главен архитект р-н"Източен"четвърта"Луксъри Ливинг" ЕООД и дрнова жилищна сграда"Източен"УПИ  III– 136,  кв 25 стар,  по плана на кв.”Втора Каменица ”,  гр. Пловдив,  с административен  адрес:  ул. „ Строител“ № 14,  гр. Пловдив ,  /в имот с идентификатор 56784.528.83 по КК и  КР на  гр. Пловдив/ 
2020/13.11.2020главен архитект р-н"Източен"четвърта"Кепитал инвест Пловдив" ООДпреустройство на магазини в ресторант"Източен"УПИ II- 28,за общ обсл дейности,жил. стр и подземни гаражи кв. 22 нов по плана на "Гладно поле" ПИ 56784.529.123 бул. "Санкт Петербург" № 131 

2021 год.

№ по ред№ на УВЕ/датаИздателКатегория на обектаВъзложителСтроеж / ОбектРайонМестонахождениеЗабележка
11/12.01.2021главен архитект р-н"Източен"пета"Стабилинженеринг" АДПреустройсво и промяна предназначението на същ. сграда в административна сграва"Източен"пи 56784.527.28, упи LVІІ-произв. и складова дейност, кв. 1 по ИИЗ ІV ЧАСТ 
22/26.01.2021главен архитект р-н"Източен"петаИнформационно обслужване АДпристройка към пункт за годишни технически прегледи"Източен"УПИ II -18, за общ. и делово обслужване, кв. 17-  нов по плана на кв. „Гладно поле”, гр.Пловдив, /в  имот    с идентификатор  56784.529.113 по КК и  КР на   гр. Пловдив/,  ул. „Славянска“ № 86. 
33/23.4.2021главен архитект р-н"Източен"пета"Балкан груп 2010" ЕООДСклад за хранителни стоки"Източен"ХХХ–525.378, за общ. обсл., произв. и складова дейност /по кадастралната карта ПИ с идентификатор № 56784.525.378/, кв. 1  по  плана на МФЗ „Изток“, гр. Пловдив с административен адрес: бул. “Шести септември“ № 256, гр. Пловдив, община Пловдив, район “Източен”, област Пловдив.  
44/14.05.2021главен архитект р-н"Източен"четвърта"Кепитал инвест Пловдив" ООДпреустройствона част от магазин Лидл и част от аптека в зала за събития"Източен"УПИ II- 28,за общ обсл дейности,жил. стр и подземни гаражи кв. 22 нов по плана на "Гладно поле" ПИ 56784.529.123 бул. "Санкт Петербург" № 131 
55/31.05.2021главен архитект р-н"Източен"четвъртаОбщина Пловдив и НУ "П.Р.Славейков"Зелена класна стая- благоустрояване на част от двора на НУ"П.Р.Славейков""Източен"УПИ I -училище,кв. 28 нов по плана на кв. "Чайка" и имот 56784.528.406, ул. Славянска № 82 
66/04.06.2021главен архитект р-н"Източен"петаОбщина Пловдив - район "Източендетска площадка за игра на открито за деца на възраст от 3 до 12 год"Източен"УПИ I- 1,за общ.обсл дейности, кв. 7 по плана на "Гладно поле" в ПИ 56784.529.49 
77/04.06.2021главен архитект р-н"Източен"петаОбщина Пловдив - район "Източендетска площадка за игра на открито за деца на възраст от 3 до 12 год"Източен"УПИ  I– магазин,битови услуги и занаяти,  кв 12 нов, по плана на кв.”Дружба ”,  гр. Пловдив,  с административен  адрес:  ул. „Елба“,  гр. Пловдив ,  /в имот с идентификатор 56784.553.168  по КК и  КР на       гр. Пловдив/ 
88/04.06.2021главен архитект р-н"Източен"петаОбщина Пловдив - район "Източендетска площадка за игра на открито за деца на възраст от 3 до 12 год"Източен"III– общ.,  кв 1 нов, по плана на кв.”Дружба ”,  гр. Пловдив,  с административен  адрес:  ул. „Крайна“,  гр. Пловдив ,  /в имот с идентификатор 56784.553.202  по КК и  КР на       гр. Пловдив/ 
99/01.07.2021главен архитект р-н"Източен"четвърта"Фьоникс фарма" ЕООДПристройка на един етаж към същ. склад за търговия наедро с лекарствени средства""Източен"УПИ ХІХ-стоп. дейност, кв.1-нов по плана на ИИЗ-ІV част, ПИ 56784.527.30 по ККиКР - ул."У.Уилсън" 
1010/26.07.2021главен архитект р-н"Източен"      
1111/30.08.2021главен архитект р-н"Източен"пета"ИДЕА-Консулт" ЕООДСкладова база за козметични продукти "Източен"УПИ ХVІІІ-527.336, произв. и складова дейност, кв. 2 по плана на ИИЗ - ІV част/ в имот с идентификатор 56784.527.336 по КК КР на гр. Пловди/ 
1212/03.11.2021главен архитект р-н"Източен"петаОбщина Пловдив, ДГ "Наталия"ремонт и сертифициране на детска площадка"Източен"УПИ II - детска градина, кв. 7 "Изгрев", ПИ 56784.526.127 ул. Лотос 2 
1313/16.11.2021главен архитект р-н"Източен"петаИван Ангелов Илиевпреустройство на съществуваща сграда в магазин за пром. стоки,фриз. Салон и кафене"Източен"УПИ  I - КЖС кв. 19 кв. "Изгрев" ПИ 56784526.241.1 ул. "Кедър" 2Б 
1414/22.11.2021главен архитект р-н"Източен"четвъртаЦветан Илиев Годевпреустройство на аптека и оптика в лаборатория за изработка на очилаизточенУПИ I - 1, за жил. нужди и подз гаражи кв. 1 кв. "Гладно поле" ПИ 56784.529.13.2.20 ул. "Ген. Р. Димитриев № 7 
1515/06.12.2021главен архитект р-н"Източен"четвъртаПетър Емилов Чавдаров, Анастас Здравков Шемов, Константин Бисеров Атанасов, Иван Ненков Иванов, Радина Иванова Миткова, Иван Димитров Митков и дрМногофамилна жилищна сград и оградаизточенУПИ VII - 258.65, кв. 28 стар Втора Каменица ул. Целина 4 ПИ 56784.528.579 

2022 год.

№ по ред№ на УВЕ/датаИздателКатегория на обектаВъзложителСтроеж / ОбектРайонМестонахождениеЗабележка
11 / 17.01.2022г.главен архитект на район "Източен"четвърта1.Община Пловдив  2."Електтроразпределение Юг" ЕАД - Пловдив"Външно кабелно електрозахранване ниско напрежение на жилищна сграда с подземен гараж в ПИ с идентификатор 5678.528.576 по КК и КР на гр. Пловдив,                бул. "Христо Ботев" №162"Източен" ПИ 56784.528.576, бул. "Христо Ботев" №162 
22/20.01.2022 Г.главен архитект на район "Източен"петаОбщина Пловдив, ДЯ"ПОСЛУШКО"Изграждане на нови площадки за игра на открито за деца от 0 до 3 г. възраст в двора на ДЯ "Послушко" "Източен" ПИ с идент. 56784.526.49, упи І-детска ясла, кв. 17-нов по плана на кв."Изгрев" - ул."Вратцаета" № 24 
33/16.02.2022г.главен архитект на район "Източен"четвърта"Пловдив Плаза" ЕАДвътрешно преустройство и промяна предназначението на магазин № 0.049 на ниво - 5,21 м в банков офис без конструктивна намеса "Източен" УПИ VII - 10,общ и обсл дейност и търговия кв. 9 нов по плана на "Гладно поле" ул. "Г. Странски" № 3 ПИ 56784.529.137 
44/07.03.2022г.главен архитект на район "Източен"пета"СУБИРА" ООДПърви етап: "Складова сграда 1 - четири склада"Източен" упи VІ-527.292 за общ.обслуж.,произ. и складови дейности, кв.1 ИИЗ -ІV част ПИ 56784.527.292 
511.04.2022г.главен архитект на район "Източен"пета"РОБЕРТО - 09" ООДВътрешно преустройство от работилница за изпичане на тестени изделия и магазин за пакетирани хранителни стоки, цигари и алкохол в обект "Магазин за цигари, алкохол, пакетирани храни и кафене""Източен" УПИ I - КЗ и озеленяване, кв. 16 стар Първа Каменица ПИ 56784.528.536.7 ул. Л. Толстой 6
612.05.2022г.главен архитект на район "Източен"четвърта„АГ Инвест“ ,Силвия Богданова Цветкова – Тричкова и Владимир Георгиев Тричков и др.Жилищна сграда с подземен гараж , състояща се от 17 апартамента, 10 броя изби на кота -2,80 м, гаражи на кота -2,80 м- 5 броя, таражи на кота 0,00- 8 бр, изби на кота 0,00 м – 2 броя, килери – 3 броя,Офис – 1 брой, Паркоместа на кота -2,20 м – 3 броя, външни паркоместа -4 броя"Източен" УПИ I– 258.576,жил.застрояване, кв 51 стар,/27 – нов/ по плана на кв.”Чайка ”, гр. Пловдив, с административен адрес: бул. „ Хр. Ботев“ № 162, гр. Пловдив , /в имот с идентификатор 56784.528.576 по КК и КР на гр. Пловдив/
707.06.2022г.главен архитект на район "Източен"четвъртаОбщина Пловсивблагоустрояване и социализация на парк "Каменица" - първи и втори етап"Източен" УПИ - III обществена зеленина кв. 13 нов, 23 стар "Втора Каменица
807.06.2022г.главен архитект на район "Източен"четвъртаОбщина Пловдивблагоустрояване и социализация на парк "Каменица" - трети етап - основно обновяване на западната зона за игри на детска площадка"Източен" УПИ - III обществена зеленина кв. 13 нов, 23 стар "Втора Каменица
921.07.2022г.главен архитект на район "Източен"четвъртаВладислава Любенова Аврейска ,Милена Любенова Димитрова ,Иван Георгиев Илиев и др„Жилищна сграда, състояща се от 12 апартамента, 12 броя складове- изби, 4 броя единични гаража, 2 броя двойни гаража, 2 паркоместа,помещение за велосипеди и колички на подземно ниво“"Източен" УПИ XIV– 89, кв 32стар,4- нов по плана на кв.”Втора Каменица ”, гр. Пловдив, с административен адрес: ул. „ Нов живот“ № 12, гр. Пловдив , /в имот с идентификатор 56784.528.123 по КК и КР на гр. Пловдив/
1028.07.2022г.главен архитект на район "Източен"четвърта"ОПТОДЕНТ ПГ" ЕООДВътрешно преустройство на магазин за промишлени стоки, аптека, оптикосанитарен магазин, жилище и стоматологичен кабинет в ОПТИКА С ДВА КАБИНЕТА ЗА РЕФРАКЦИЯ (преустройство и обединяване на СО № 56784.529.13.2.21, 56784.529.13.2.22, 56784.529.13.2.23, 56784.529.13.2.24 и 56784.529.13.2.25)”"Източен" УПИ I- 1, за жил. нужди и подземни гаражи, кв. 1 по плана на кв. „Гладно поле“, част от сграда с идентификатор 56784.529.13.2 по КК и КР на гр. Пловдив, с административен адрес: ул. “Ген. Радко Димитриев“ № 7, гр. Пловдив, община Пловдив, район “Източен”, област Пловдив
1110.08.2022г.главен архитект на район "Източен"пета"ТАНИСТ " ЕООДСклад за промишлени стоки"Източен" LXXXVІ–2168, производств., обслуж. и търговка дейност /по кадастралната карта ПИ с идентификатор № 56784.527.137/, кв. 1 по плана на ИИЗ-ІV част, гр. Пловдив, община Пловдив, район “Източен”, област Пловдив.
1214.09.2022г.главен архитект на район "Източен"пета"СПАНТ ИНВЕСТ" ООДНово свързано двуетажно застрояване / с идентификатор 56784.525.173.2/ и преустройство на съществуваща промишлена сграда/ с идентификатор 56784.527.173.1/"Източен" XIII-173, производство, обслуж. дейности / по кадастралната карта ПИ с идентификатор №56784.525.173 кв. 18-нов по плана на МФЗ "Изток" част, гр. Пловдив, община Пловдив, район "Източен", област Пловдив
1314.10.2022г.главен архитект на район "Източен"петаОбщина ПловдивДетска площадка на открито за деца от 0 до 3 години"Източен" им. с идентиф. 56784.555.228, кв. 60 по плана на кв."Дружба" - Пловдив, ул."Искра" и ул."Липник"
1414.10.2022г.главен архитект на район "Източен"петаОбщина ПловдивДетска площадка за деца на възраст от 3 до 12г. и ремонт на съществуващо съоръжение"Източен" УПИ III-341, за общ. обсл. дейности, кв. 15 нов по плана на кв. „Гладно Поле“ ПИ с идентификатор 56784.528.318 по КК на гр. Пловдив между ул. „Лев Толстой“ и ул. „Ст. Шишков“
1514.10.2022г.главен архитект на район "Източен"петаОбщина ПловдивДетска площадка за деца на възраст от 3 до 12г."Източен" УПИ V-23, за жилищни нужди, кв. 16 нов по плана на кв. „Гладно поле“ ПИ с идентификатор 56784.529.111 по КК и КР на гр. Пловдив ул. „Гълъбец“
1621.10.2022г.главен архитект на район "Източен"четвъртаСвилен Владимиров Цветков„Преустройство на апартаменти с идентификатори 56784.529.24.1.15 и 56784.529.24.1.18 по КК на гр. Пловдив в мезонет с идентификатор 56784.529.24.1.20 и апартамент с идентификатор 56784.529.24.1.19“"Източен" Гр. Пловдив, Община Пловдив, Област Пловдивска, УПИ I-1, за жилищни нужди, кв. 4 по плана на кв. „Гладно поле“ Пловдив
1704.11.2022г.главен архитект на район "Източен"пета"БТК" ЕАДОсновен ремонт на сграда/складова база на телекомуникационната техника/"Източен" СО с идентификатор 56784.525.361.3; УПИ X VI-525.361,общ.,обсл.,производст. и складова дейност, кв. 19 по плана на кв. МФЗ "Изток", бул."Цариградско шосе" № 5
1807.12.2022г.главен архитект на район "Източен"петаДемир Янков Димитров"Преустройство и промяна предназначението на съществ. Автомивка в пункт за пробовземане към диагностична лаборатория""Източен" УПИ I-1173, кв. 61 нов по плана на кв. "Дружба" идент. 56784.555.194 по КК и КР на гр. Пловдив, ул. "Храбрец" № 18а
1914.12.2022г.главен архитект на район "Източен"четвъртаКреатив Строй ООД и другиЖилищна сграда с гаражи и търговски обекти"Източен" УПИ IV-232, кв. 146 по плана на кв. "Втора Каменица", идент. 56784.528.259 по КК и КР на гр. Пловдив, ул. "Арх. Камен Петков" № 60
2021.12.2022г.главен архитект на район "Източен"четвъртаНационален институт по Метеорология и Хидрология /НИМХ/основен ремонт и вътрешно преустройство на сграда с № 56784.529.93.4"Източен" УПИ II - 13 за общ. и делово обслужване, кв. 19 "Гладно поле" бул. "С. Петербург" № 67
2121.12.2022г.главен архитект на район "Източен"петаОбщина ПловдивИзграждане на детски площадки за игра на открито за деца на възраст от 3 до 7 год. в два етапа: Етап 1 - детска площадка 1 в зона 1, Етап 2 - Детска площадка в зона 2"Източен" УПИ III-23 за жилищни нужди, кв. 16 нов по плана на кв. "Гладно поле", гр. Пловдив, идент. 56784.529.105 по КК и КР на гр. Пловдив/ ул. "Богомил".

2023год.

№ по ред№ на УВЕ/датаИздателКатегория на обектаВъзложителСтроеж/обектРайонМестонахождениеЗабележка
115.02.2023г.главен архитект на район "Източен"четвъртаЕвилин Николаева РангеловаНова жилищна сграда с височини 8.5м и 11.5м състояща се от 7 броя Изби, 3 броя Гаража, 6 броя апартаменти, стълбищна клетка, асансьор и общо помещение "Източен"УПИ IX-43, кв. 27 стар /кв. 1 нов/ по плана на кв. „втора Каменица“ гр. Пловдив, в имот с ид 56784.528.48 по КК и КР на гр. Пловдив, ул. „Професор Ив. Шишманов“ № 9
201.03.2023г.главен архитект на район "Източен"четвърта"АНДЖЕЛИНА 2000" ООД и други„Нова жилищна сграда с височини 9,00 м. ,10,00 м., 11,70 м. и 15,00 метра – състояща се 5 бр. гаражи, 12 апартаменти, стълбищна клетка, асансьор и 7 броя паркоместа“"Източен"УПИ XII– 296, кв. 27 нов /кв. 53 стар/ по плана на кв.” Чайка”, гр. Пловдив, /в имот с идентификатор 56784.528.558.по КК и КР на гр. Пловдив/, с административен адрес бул. „Христо Ботев“ № 168, гр. Пловдив
306.04.2023г.главен архитект на район "Източен"четвърта"НЕОСТРОЙ" ООДЖилищна сграда"Източен"УПИХ II -102 , кв. 526-нов по плана на "Първа градска част"- Пловдив, им. с идентиф. 56784.525.1102; ул. "Селимица" № 6-6а
406.04.2023г.главен архитект на район "Източен"четвърта1.Община Пловдив 2."Електтроразпределение Юг" ЕАД - Пловдив„Външно електрозахранване ниско напрежение на жилищна сграда в имот с идентификатор 56784.528.123 по КК и КР на гр. Пловдив, ул. „Нов живот“ №12, гр. Пловдив“."Източен"ПИ 56784.528.123, ул. „Нов живот“ №12,
506.04.2023г.главен архитект на район "Източен"пета1.Община Пловдив 2."Електтроразпределение Юг" ЕАД - Пловдив„Външно електрозахранване ниско напрежение на обект: „Складова база с 4 подобекта“, в имот с идентификатор 56784.527.292 по КК и КР на гр. Пловдив, Източна индустриална зона IV част, гр. Пловдив“."Източен"ПИ 56784.527.292, Източна индустриална зона IV част, гр. Пловдив
619.05.2023г.главен архитект на район "Източен"петаОбщина Пловдив - Район "Източен""Реконструкция на детска площадка за игра на открито за деца от 3 до 12 годишна възраст""Източен"ИД 56784.526.141, УПИ I - 526.141 - компл. Жил. строит., кв. 21 - нов по плана на кв. "Изгрев", ул. "Преспа" № 10 - 12
719.05.2023г.главен архитект на район "Източен"петаОбщина Пловдив - Район "Източен""Изграждане на детска площадка за игра на открито за деца на възраст от 0 до 3 годишна възраст""Източен"ИД 56784.526.273, УПИ I - компл. Жил.строит. И магазини, кв. 10- нов по плана на кв. "Изгрев"
824.07.2023г.главен архитект на район "Източен"четвърта"СА СЕ 2" ЕООД„Преустройство и обединяване на магазини за мебели/без промяна в конструкцията/ в зала за малки радостни обреди и кетъринг – ВТОРИ ЕТАП – ПЪРВИ ПОДЕТАП“ в сграда с идентификатор 56784.525.29.6 по КК и КР на гр. Пловдив"Източен"УПИ IV 28.29, озеленяване и общ. обсл. Дейност, кв. 8 по плана на МФЗ „Изток“, гр. Пловдив, с административен адрес: ул. „Владая“ № 17
917.08.2023г.главен архитект на район "Източен"петаКина Василева Стоянова"Вътрешно преустройство на част от сграда с идентификатор 56784.528.78.1 в нов самостоятелен обект - "ЖИЛИЩЕ""Източен"УПИ I - 143, кв. 1 нов, 25 стар, по плана на кв. "Втора Каменица", гр. Пловдив, ул. "Строител" № 12
1012.09.2023г.главен архитект на район "Източен"пета"СУБИРА" ЕООД"Складова база" Втори и Трети етап"Източен"УПИ VI – 527.292 за общ. обсл., произв. и складови дейности, кв. 1 стар по плана на ИИЗ – IV част, гр. Пловдив (ПИ с ИД 56784.527.292 по КК и КР на гр. Пловдив), бул. „Цариградско шосе“
11№11 /24.11.2023 г.главен архитект на район "Източен"четвъртаВалентин Димитров Георгиев - управител на "ССБ - звено Пловдив""Основен ремонт и вътрешно преустройство на част от сграда на кота ± 0.00 в Търговски и обслужващи помещения / сграда с ид 56784.527.274.3""Източен"УПИ V - ССП "Успех" , кв. 1 - нов, по плана на кв. "Източно индустриална зона" - IV - част, гр. Пловдив
12№ 12/28.12.2023главен архитект на район "Източен"четвърта„ПЕРФЕКШЪН 32 – АИППП по дентална медицина – д-р Камен Бешков“ ЕООД„Преустройство на офиси 5 и 6 - СО с идентификатори 56784.528.63.1.11 и 56784.528.63.1.12 по КК и КР на гр. Пловдив в обществено обслужваща сграда за „Стоматологични кабинети“"Източен"УПИ I- общ. строителство, кв. 26-стар по плана на кв. „Втора Каменица“, в сграда с идентификатор 56784.528.63.1 по КК и КР на гр. Пловдив, с административен адрес: ул. “Княгиня Мария Луиза“ № 60, гр. Пловдив

2024г.

№ по ред№ на УВЕ/датаИздателКатегория на обектаВъзложителСтроеж/обектРайонМестонахождениеЗабележка
11/06.02.2024 г.главен архитект на район "Източен"пета„МОНИ МГ“ ООД„Вътрешно преустройство и промяна на предназначението на промишлена сграда /СО 56784.525.3033.17/ на втори етаж от склад в Общежитие за временно пребиваване на работници”"Източен"УПИ IX– 33 общ. обслужваща, производствена и складова дейност, кв. 4 по плана на МФЗ „Изток“ – гр. Пловдив, в имот с идентификатор 56784.525.3033 по КК на гр. Пловдив
22/18.03.2024 г.главен архитект на район "Източен"четвъртаНиколай Ганчев Тодоров и Невена Трифонова ТодороваВътрешно преустройство на офис № 19 етаж 9/СО 56784.528.72.1.19/ в два офиса"Източен"в УПИ V– общ. и жилищно строителство, кв. 1- нов /25- стар/ по плана на кв. „Втора Каменица“, гр. Пловдив в ПИ 56784.528.72.1 по ККиКР на гр. Пловдив, бул. „Източен“ № 48
33/08.04.2024 г.главен архитект на район "Източен"четвърта"Стат-2" ЕООД и съсобственици„Жилищна сграда с надземни гаражи“"Източен"в УПИ IV– 528.492, жилищно застрояване, кв. 27- нов /49- стар/ по плана на кв. „Чайка“, гр. Пловдив в ПИ 56784.528.492 по ККиКР на гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 160