Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Регистър разрешения за строеж район "Източен"

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ
издадени от район "Източен" - община Пловдив

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ от 2018 г.

№ по редСобственикАдресВид на строежа№ и дата на разрешението за строежЗабележка
1ф-ма "БЛОК 2003" ООДИИЗ ІV ЧАСТпроизв.сград1/08.01.2018 г.
2Мария Иванова Матанска -Атанасоваул."Селица" №преустройство2/12.01.2018 г
3Ренгинар Севим Мустафаул. "Клен" № 4,бл.206Бпреустройство3/26.01.2018 г
4Община Пловдивул."Храбрец" № 15ДКЦ-обсл.сграда4/12.02.2018 г
5Община ПловдивОУ"Кирил Нектариев"УЧЕБЕН ЦЕНТЪР5/12.02.2018 Г.
6община Пловдив и ДКЦ "Изток "ДКЦ "Изток"ВЪНШНО КАБЕЛ.6/12.02.2018 Г.
7Община Пловдив и ОУ "К.Нектариев"ОУ" К. Нектариев"ВЪНШНО КАБЕЛ.7/12.02.2018 г
8Община Пловдивул.Радко Димитриев"детска площадка8/14.02.2018 гпрезаверено на 10.03.2021 год
9Община ПловдивДГ "ЛИЛИЯ"датска площадка9/28.02.2018 г.
10"ВЕДЕНА" ООДул."Шумен" № 9станция БТК ЕАД10/06.03.2018 г.
11Красимир Димитров УрумовМФЗИОграда11/19.03.2018 г
12"СИЕНИТ ИНВЕСТ" АДул."Георги Странски" 1преустройство12/17.04.2018 г
13СД "МИКРОН-КАРАИЛАНСКИ-ЙОСИФОВ С-ИЕ"бул."Източен" № 89преустройство13/23.04.2018 г.
14Община Пловдивбул."Цариг.шосе" № 83АВЪНШНО КАБЕЛ.14/25.04.2018 г.
15"ВМ МОТОРС" ЕООДПроф Ив шишманов 12Жилищна сграда15/09.05.2018 г
16"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕАДул."Удрой Уилсън" № 20разширение16/21.05.2018 г.заповед № ЗРИ - 125/12.02.2020
17"ПЪЛДИНТРЕЙД" ЕООДбул."С.Петербург" № 47преустройство17/18.06.2018 г
18Росица Георгиева Митеваул."Арх. К. Петков"64преустройство18/28.06.2018
19Весела Кочиян и др.ул."лозенград-продъл."9преустройство19/28.06.2018
20Йордан Иванов Кузмановул."Герлово" 10преустройство20/28.06.2018
21"Емилия Романя " ООДбул."Шести септ." № 227преустройство21/09.07.2018
22Община пловдивУЛ."Лотос" 10саниране22/26.07.2018
23Община Пловдивул."Елба" 2,4,6саниране23/26.07.2018
24Илиян Тодоров Илиевул."Росица" № 5 апреустройство24/02.08.2018
25Юлиян Щерев Ивановул."Острец" № 10преустройство25/10.08.2018
26Община Пловдивул."Целина" № 6ВЪНШНО КАБЕЛ.26/02.10.2018
27Община Пловдивул."Лев Толстой" № 3,5 7саниране27/09.10.2018
28"Евробилд-М1" оодБУЛ."Марица -юг"ВиК-отклонение28/25.10.2018
29Орацио Гониеллиул."Арх.К.Петков" № 62преустройство28/29.10.2018
30Евгения Гърдева и др.ул."Сочи" № 2 и 4Жилищна сграда30/29.10.2018
31БТК ЕАДбул."Цариг. Шосе" 111Възстановяване31/01.11.2018
32Минка Колева Сандоваул."Дъбрава$ ) 6преустройство32/5.11.2018
33"Прогрес АМ" АДМФЗИограда33/06.11.2018
34"КРЕАТИВ СТРОЙ" ООДул."Месемврия" 35Жилищна сграда34/16.11.2018з-д № ЗРИ -143/21.02.2020 и зап. № 2/26.01.21 г.
35"СА СЕ 2" ЕООДул."ВДладая" 17преустройство35/10.12.2018З-д № 1000-336/18.12.2018 за поправка и зап.№ 2/21.04.23 г. и зап. № 3/27.06.23 г.
36"ПОЛИГРАФИЯ" АДбул."Княгина М.Луиза" № 72навес36/12.12.2018

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ от 2019 г.

№ по редСобственикАдресВид на строежа№ и дата на разрешението за строежЗабележка
1Община Пловдивул. Славянска /Варнаспортна площадка01/14.01.2019
2Анастасия Атанасова Чокоеваул. Коста Паница 3преустройство2/16.01.2019
3"А и Н Инвестмънт,Антония Даракчиева и друл. Месемврия 33жилищна сграда3/17.01.2019
4Беко 3 ООДИИЗ - IV частплътна ограда4/24.01.2019
5Район Източен, Община Пловдивсградно В и К отклонениекв. Ландос5/31.01.2019
6Технополис Българиябул. С. Петербург 133фотоволтаик6/13.02.2019
7Община Пловдивкв. Ландосплощадка за спорт на открито7/26.03.2019
8Кепитал Инвест Пловдив ООДбул. С. Петербург 131преустройство8/26.03.2019
9Кепитал Инвест Пловдив ООДбул. С Петербург 131надстройка и преустройство9/27.03.2019
10Кепитал Инвест Пловдив ООДбул. С Петербург 131преустройство10/27.03.2019
11Община Пловди ,ДГ Родинакв. Изгревремонт детски площадки11/29.03.2019
12Община Пловди ДГ Маргариткакв. Изгревремонт детски площадки12/29.03.2019
13Община Пловдив ,ДГ Чайкаул. Ген. Р. Димитриев 45,47ремонт детски площадки13/29.03.2019
14Община Пловдив,ССобственицитеБосилек 10,12,14,16,18 и 20саниране14/29.03.2019
15Пловдив Плаза ЕАДД- р Странсики 3монтаж инсталации15/09.04.2019
16Полин Златкова РусимоваБоровец 7-9ремонт и надстройка16/30.04.2019не е влязло в сила
17Ангел Арлашки и др.Крайова 6надстрояване и пристрояване17/08.05.2019;зап.ЗРИ - 718/03.11.2022 за промяна;
18Пик Компютър ООДул. Богомил 91фотоволтаик18/16.05.2019
19Вартерес Асадур Кочиян и дрПрод. Лозенград 9промяна предназначение19/16.05.2019
20Община Пловдив и С СобственицитеСт.Шишков 2 и 4саниране20/23.05.2019
21Община Пловдив и С СобственицитеКапина 11,13 и 15саниране21/23.05.2019
22БАН Централна лаборатория по прил. Физикабул. С. Петербург 59ремонт и разширение чиста стая22/27.05.2019
23Булкем ЕООДбул. Цариградско шосе 53склад резервни част23/28.05.2019
24"Профицио" ЕООДИИЗ - IV частфотоволтаик24/10.06.2019заповедЗРИ-276/22.08.19
25Стабил Инженеринг АДбул. Цариградско шосе 53преустройство25/17.06.2019з-д №ЗРИ-196/27.06.19 и зап. № 04/25.09.2020
26Стоянка Зайкова и др.Строител 14жилищна сграда26/27.06.2019
27Община Пловдивкв. 14 и кв. 15 Гладно полеблагоустрояване и паркиране27/10.07.2019
28Община Пловдив,Електроразпределениеул. Лале и Вратцатавъншно ел захранване28/06.08.2019
29Община Пловдив ,Електроразпределениекв. Ландосвъншно ел захранване29/06.08.2019
30Кепитал Инвест Пловдив ООДбул.С Петербург 131преустройство30/09.08.2019
31"Идеа - 90ЕООДул. Дамян Балабанов 2фотоволтаик31/17.10.2019
32"Беко 3" ООДИИЗ - IV частцех32/13.11.2019зап. № 4/29.07.21 г.
33Евелин Николаева РангеловаПроф.Ив. Шишманов 9жилищна сграда33/29.11.2019
34Любомир Панайотов и дрбул. Хр. Ботев 168жилищна сграда34/13.12.2019
35Държавата,НА на сляпо глухитеул. Преспа 6преустройство35/13.12.2019
36Община Пловдив,Електроразпространениеул. Маяковски 4 авъншно ел захранване36/19.12.2019
37Александър Милков Шоловул. Батак 36ограда37/19.12.2019

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ от 2020 г.

№ по ред№ на разрешението за строежВлязъл в силаИздателКатегория на обектаВъзложителСтроеж / ОбектРайонМестонахождениеПрезаверка по чл. 154 от ЗУТЗабележка
101/22.01.2020г.13.02.2020 г.главен архитект р-н "Източен"V"АСПИ БИЛДИНГ" ЕООД гр.ПловдивМагазин за промишлени стоки / комплекс магазини - 4 бр. / "Източен"УПИ II- -529.60 - обществено обслужващи дейности и жилищно застрояване,кв.8 нов по плана на кв."Гладно поле", гр.Пловдив в имот с идентификатор 56784.529.60 по КК и КР на гр.Пловдив  
202/23.01.2020г.14.02.2020 г.главен архитект р-н "Източен"VПенка Георгиева Узунова, Георги Ангелов Узунов, Здравко Ангелов Узунов, Георги Филипов Гърдев"Вътрешно преустройство на приземен етаж в жилищна сграда с обособяване на две жилища с цел доброволна делба""Източен"УПИ Х I- 62, кв.28 стар по плана на "Втора Каменица", гр.Пловдив в имот с идентификатор 56784.528.26 - за сграда с идент.56784.528.26.1 по КК и КР на гр.Пловдив , ул."Крайова" № 7 А    
303/24.01.2020г.13.02.2020 г.главен архитект р-н "Източен"V"Робуста" ЕООД гр.Пловдив"Ново свързано двуетажно застрояване и преустройство на съществуваща промишлена сграда""Източен"УПИ Х III-173, произв.обслужващи дейности,кв.18-нов по плана на МФЗ "Изток" гр.Пловдивзап. 03/07.08.2020- влязла в сила на 27.08.2020 
404/27.01.2020г.13.02.2020 г.главен архитект р-н "Източен"IV"Полиграфия" АД - ПловдивПреустройство на складови помещения в приземен етаж на главния корпус на "Полиграфия" АД в общиствина пералня"Източен"УПИ I - 528.528, за общ.обсл.дейности, жил.застрояване,складове и фотоволтанични модули кв.34 стар,2 - нов по плана на "Втора Каменица",гр.Пловдив в имот с идентификатор 56784.528.528 - за сграда с идентиф. 56784.528.528.1 по КК и КР на гр.Пловдив, бул."Княгина Мария Луиза" № 72  
5№05/04.03.2020г.21.03.2020 г.главен архитект р-н "Източен"IVОбщина Пловдив,                ДГ"Щастливо детство"Вътрешно преустройство със смяна предназначението на перално и гладачно помещения в помещения за физически активности в съществуваща ДГ"Щастливо детство""Източен"УПИ I - детски ясли,,кв.14 нов по плана на кв."Изгрев",гр.Пловдивв имот с идентификатор 56784.526.175 по КК и КР на гр.Пловдив, ул."Вратцата" № 4  
606/17.03.2020г.03.04.2020 г.главен архитект р-н"Източен"VДемир Янков ДимитровПреустройство и подмяна предназначението на съществуваща автомивка в пункт за пробовземане към диагностична лаборатория"Източен"УПИ I - 1173,кв.61-нов по плана на кв."Дружба",грПловдив, в имот с идентификатор 56784.555.194 по КК и КР на гр.Пловдив, ул."Храбрец" № 18 А  
707/07.04.2020г.25.04.2020 г.главен архитект р-н"Източен"IVЕкатерина Кирилова Иванова,Даниела Кирилова Ташева,Петър Емилов Чавдаров, Анастас Здравков Шемов "Многофамилна жилищна сграда""Източен"УПИ VII -258.65,кв.28-стар по плана на "Втора Каменица",гр.Пловдив,в имот с  идентификатор 56784.528.579 по КК и КР на гр.Пловдив, ул."Целина" № 4   
808/14.04.2020г.01.05.2020 г.главен архитект р-н "Източен"IVСилвия Богданова Цветкова-Тричкова,Владимир Георгиев Тричков"Жилищна сграда с подземен гараж "Източен"УПИ I-528.576, жил.застр.,кв.27-нов,51-стар по плана на кв."Чайка", гр.Пловдив,ПИ с идентификатор 56784.528.576 с адрес:гр.Пловдив1 бул."Христо Ботев" № 162заповед № 01/08.01.2021 за промяна по време на стр. влязла в сила на 27.01.2021 г 
909/15.04.2020г.07.05.2020 г.главен архитект р-н "Източен"V"Драгнев" ЕООД - Пловдив"Надстройка на съществуваща сграда за офис и шоурум дребни части""Източен"УПИ VII -178, произв. И обслужващи дейности ,кв.18 по плана на МФЗ "Изток",гр.Пловдив, в имот с идентификатор 56784.525.178 по КК и КР на гр.Пловдив, ул."Арчарица"  
1010/21.05.202012.6.2020главен архитект р-н "Източен"IVВладислава Любенова Аврейска,Милена Любенова Димитрова, Иван Георгиев Илиев, Теодора Петрова Илиева, Галя Миткова Илиева, Елена Миткова Илиеважилищна сграда"Източен"УПИ XIV- 89 , кв. 4 нов, 32 стар по плана на "Втора Каменица" ПИ 56784.528.123, ул. "Нов Живот" № 12заповед № 02/22.06.2020 год за  поправка на грешка и допълване 
1111/30.06.202017.7.2020главен архитект район "Източен"V"СУБИРА" ООДскладова база"Източен"УПИ VI – 527.292, за общ.обслужване, производствени и складови дейности  кв. 1 –стар  по плана на кв. „ИИЗ – IV част“, гр. Пловдив, /в имот с идентификатор 56784.527.292 по КК и КР на гр. Пловдив/ бул. „Цариградско шосе“.  
1212/02.07.202021.7.2020главен архитект район "Източен"Vрайон Източен и ДГ Маргариткаремонт детска площадка"Източен"УПИ I детска градина, кв. 17 а ПИ 56784.526.47  кв. "Изгрев"  
1313/03.07.2020г.29.7.2020главен архитект на район "Източен"VI"БЛОК 2003" ООД"Фотоволтаична централа 40,92kVp върху покриви на съществуващи сгради за автономно електрозахранване на имот с идентификатор 56784.527.200 номер по предходен план 527.34, кв.1 по плана на ИИЗ IV част, парцел LXXXVIII-527.200, произв. и скл. дейности". "Източен"ПИ 56784.527.200 номер по предходен план 527.34, кв.1 по плана на ИИЗ IV част, парцел LXXXVIII-527.200, произв. и скл. дейности.  
1414/06.07.202028.7.2020главен архитект район "Източен"петаИван Ангелов Илиевпреустройство на саществуваща сграда в магазин пром. стоки, фризьорски салон и кафене"Източен"I – комплексно жилищно строителство    кв. 19, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Пловдив, /в имот с идентификатор 56784.526.241.1 по КК и КР на гр. Пловдив ул. „Кедър“ № 2 Б  
1515/14.07.202031.7.2020главен архитект район "Източен"петаОбщина Пловдив , ДЯ "Веселушка"изграждане на детска площадка 1"Източен"УПИ II- обществено обслужване, кв. 15 нов кв. "Втора Каменица" бул. "Източен" № 18  
1616/14.07.202031.7.2020главен архитект район "Източен"петаОбщина Пловдив , ДЯ "Веселушка"изграждане на детска площадка 2"Източен"УПИ II- обществено обслужване, кв. 15 нов кв. "Втора Каменица" бул. "Източен" № 18  
1717/14.07.202031.7.2020главен архитект район "Източен"петаОбщина Пловдив , ДЯ "Веселушка"изграждане на детска площадка3"Източен"УПИ II- обществено обслужване, кв. 15 нов кв. "Втора Каменица" бул. "Източен" № 18  
1818/14.07.202031.7.2020главен архитект район "Източен"петаОбщина Пловдив , ДЯ "Веселушка"изграждане на детска площадка 4"Източен"УПИ II- обществено обслужване, кв. 15 нов кв. "Втора Каменица" бул. "Източен" № 18  
1919/14.07.202031.7.2020главен архитект район "Източен"петаОбщина Пловдив , ДЯ "Веселушка"изграждане на детска площадка 5"Източен"УПИ II- обществено обслужване, кв. 15 нов кв. "Втора Каменица" бул. "Източен" № 18  
2020/14.07.202031.7.2020главен архитект район "Източен"петаОбщина Пловдив , ДЯ "Веселушка"изграждане на детска площадка 6"Източен"УПИ II- обществено обслужване, кв. 15 нов кв. "Втора Каменица" бул. "Източен" № 18  
2121/16.07.20204.8.2020главен архитект район "Източен"пета„Информационно обслужване“ АД с представител Ивайло Борисов Филипов с ЕИК 831641791 с адрес на управление гр. София ул. „Панайот Волов“ № 2  пункт за годишен технически преглед"Източен"УПИ II – за обществено и делово обслужване, кв. 17 нов по плана на кв. „Гладно поле”, гр. Пловдив, /в имот с идентификатор 56784.529.113  по КК и КР на гр.Пловдив/,                       ул. „Славянска“ № 86.  
2222/31.07.202020.8.2020главен архитект район "Източен" 20.08.2020пета„Балкан груп 2010“ ЕООД с управител Юлия Асенова Балканджиева  с ЕИК 201221629 с адрес на управление гр. Пловдив ул. „Поп Златан“ № 8Склад за хранителни стоки"Източен"УПИ ХХХ- 525.378, за общ. обсл., производствена и складова дейност, кв. 18 нов по плана на кв. „МФЗ „Изток“”, гр. Пловдив, /в имот с идентификатор 56784.525.378  по КК и КР на гр.Пловдив/,    бул. „Шести септември“ № 256.  
2323/07.08.202029.8.2020главен архитект район "Източен"петаВладимир Александров Попадийски  жилищна сградаизточенУПИ ХХХ – 110, кв. 32 стар по плана на кв. „Втора Каменица”, гр. Пловдив, /в имот с идентификатор 56784.528.111  по КК и КР на гр.Пловдив/,  ул. „Бр. Свещарови“ № 17/ с вход от ул. „Зеленика“/.  
2424/18.08.2020 г4.9.2020главен архитект район "Източен"шестаИрена Листева; Елена Костанева; Васил Листевограда плътнар-н "Източен"по уличната регулацияна имот с идентификатор 56784.555.256 по КК и КР на гр. Пловдив – УПИ VІ-1992, кв. 66 по плана на кв.“Дружба“ Пловдив – изцяло в имота, ул."Кемера" № 3  
2525/18.08.2020 г4.9.2020главен архитект район "Източен"шестаИрена Листева; Лилия Листеваограда плътнар-н "Източен"по уличната регулацияна имот с идентификатор 56784.555.257 по КК и КР на гр. Пловдив – УПИ V-1011, кв. 66 по плана на кв.“Дружба“ Пловдив – изцяло в имота, УЛ. „Кемера“ № 5  
2626/02.09.202023.9.2020главен архитект район "Източен"пета"Роко транс" ЕООДпреустройство на склад за метални негорими изделия в склад за пром. стоки и горими опаковкир-н "Източен"УПИ Х-2220, произв. и скл. дейности кв. 2 по плана на ИИЗ -IV част ПИ56784.527.309  
2727/28.09.202015.10.2020главен архитект район "Източен"четвърта"Кепитал инвест Пловдив" ООДпреустройство на магазини за пром. стоки - самостоятелни обекти в ресторантр-н "Източен"УПИ II - 28,за общ обсл дейности,жил. стр и подземни гаражи кв. 22 нов "Гладно поле" ПИ 56784.529.123 бул. "С. Петербург" 131  
2828/12.10.2020 главен архитект район "Източен"трета"Чайка - 97" АД и "ЦЕТИН България" ЕАДпреустройство базова станцияр-н "Източен"   
2929/12.10.2020 главен архитект район "Източен"третаИлия Вълков Иванов – упр. ЕС ул. „Златорог“ № 2, ет. 4 ап. 12, Стоян Тодоров Друмев- упр. ЕС ул. „Златорог“ № 4 ет. 8 ап. 22 и "Цетин България" ЕАДпреустройство базова станцияр-н "Източен"на сграда с идентификатор 56784.526.193.2 по КК и КР на гр. Пловдив,  УПИ  I – 526.186,комплексно жил. строителство и магазини    кв. 11 - нов   по плана на кв. „Изгрев“ – Пловдив, на адрес ул. „Златорог“  № 2 и 4  гр  
3030/12.10.2020 главен архитект район "Източен"третаРумен Панталеев Иванов – упр. ЕС ул. „Ландос“ № 36, ет. 8 ап. 24, Валя Иванова Атанасова- упр. ЕС ул. „Ландос“ № 38 ет. 7 ап. 19, Даниел Тодоров Милев – упр. ЕС ул. „Ландос“ № 40 ет. 8 ап. 22, Добри Бончев Добрев – упр. ЕС ул. „Ландос“ № 42 ет. 8 ап. 24 - представители на собствениците на сградатапреустройство базова станцияр-н "Източен"идентификатор 56784.526.7.2 по КК и КР на гр. Пловдив,  УПИ  I – 526.282,комплексно жил. строителство   кв. 2 - нов   по плана на кв. „Изгрев“ – Пловдив, на адрес ул. „Ландос“  № 36-42  гр. Пловдив.  
3131/13.10.20201.11.2020главен архитект район "Източен"пета"РЕДО" ЕООДдвуетажна пристройка и надстройкар-н "Източен"УПИ IV-525.92,общ. обсл дейност и складова дейност кв. 16 МФЗ "Изток" бул. "Шести септември 246  
3232/21.10.202021.11.2020главен архитект на район "Източен" "ИДЕЯ-90" ООДскладова база за козметични продуктир-н "Източен"УПИ ХVІІІ-527.336, производствена и складова дейност, кв. 2 по плана на ИИЗ-ІV част; имот с идентиф. 56784.527.336  
3333/02.11.202021.11.2020главен архитект район "Източен"петаОбщина Пловдив- район „Източен“ - представляван от Кмет Иван Стоянов   Основно обновяване на детска площадка за игра на открито за деца на възраст от 3 до 12 год.р-н "Източен"УПИ VIII- 1,обществено обслужващи дейности, кв. 7 по плана на кв. „Гладно поле”, гр. Пловдив,  /в имот  с идентификатор 56784.529.49  по КК и  КР на  гр. Пловдив/ .  
3434/02.11.202021.11.2020главен архитект район "Източен"петаОбщина Пловдив- район „Източен“ - представляван от Кмет Иван Стоянов   изграждане на детска площадка  за игра на открито за деца от 3 до 12 год.р-н "Източен"УПИ VI- общ., кв. 1 нов по плана на кв. „Дружба”, гр. Пловдив,  /в имот  с идентификатор 56784.553.205  по КК и  КР на  гр. Пловдив/ .  
3535/02.11.202021.11.2020главен архитект район "Източен"петаОбщина Пловдив- район „Източен“ - представляван от Кмет Иван Стоянов   Разширение на детска площадка за игра на открито за деца на възраст от 3 до 12 год.р-н "Източен"УПИ I- 1 за жилищни нужди и подземни гаражи, кв. 1 нов по плана на кв. „Гладно поле”, гр. Пловдив,  /в имот  с идентификатор 56784.529.12  по КК и  КР на  гр. Пловдив/ .  
3636/02.11.202021.11.2020главен архитект район "Източен"петаОбщина Пловдив- район „Източен“ - представляван от Кмет Иван Стоянов   Изграждане на детска площадка за игра на открито за деца на възраст от 3 до 12 год.р-н "Източен"УПИ I- магазин, битови услуги и занаяти, кв. 12 нов по плана на кв. „Дружба”, гр. Пловдив,  /в имот  с идентификатор 56784.553.168  по КК и  КР на  гр. Пловдив/ .  
3737/11.11.202027.11.2020главен архитект район "Източен"четвъртаПламен Янков Шивачев,Елена Янкова Ивановва, Георги Димитров Иванов, Юлияна Николова Бахчеванскажилищна сграда с гаражи и търг. Обектир-н "Източен"УПИ IV- 232, кв. 14 б Втора Каменица ПИ 56784.528.259, ул. арх. К. ПЕТКОВ 60  
3838/27.11.202016.12.2020главен архитект район "Източен"четвъртаОбщина Пловдив и НУ "П.Р. Славейков"зелена класна стая- благоустрояване на част от двора р-н "Източен"УПИ I- училище, кв. 28 нов по плана на "Чайка" ПИ 56784.528.406  
3939/04.12.202024.12.2021главен архитект район "Източен"петаОбщина Пловдив- район „Източен“ - представляван от Кмет Иван Стоянов   Изграждане на детска площадка за игра на открито за деца на възраст от 3 до 12 год.р-н "Източен"УПИ III- общ., кв. 1 нов по плана на кв. „Дружба”, гр. Пловдив,  /в имот  с идентификатор 56784.553.202  по КК и  КР на  гр. Пловдив/ ул. „Крайна“ .  

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ от 2021 год.

№ по ред№ на разрешението за строежВлязъл в силаИздателКатегория на обектаВъзложителСтроеж / ОбектРайонМестонахождениеПрезаверка по чл. 154 от ЗУТЗабележка
101/12.01.2021г.29.01.2021г.главен архитект район "Източен"IV"Електроразпределение Юг" ЕАД гр.Пловдив"Външно кабелно електрозахранване ниско напрежение на нова жилищна сграда с подземен гараж в ПИ 56784.528.576 по КК и КР на гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" №162 ПИ с идентификатор 56784.528.576 по КК и КР на гр.Пловдив, бул. "Христо Ботев" №162  
202/12.02.2021г.4.3.2021главен архитект район "Източен"четвърта"Електроразпределение Юг ЕАД" гр.ПловдивВъншно електрозахранване ниско напрежение на жилищна сграда в имот с идентификатор 56784.528.579 по КК иКР на гр. Пловдив, ул. "Целина" №4, гр. Пловдив."Източен"ПИ 56784.528.579 по КК иКР на гр. Пловдив, ул. "Целина" №4, гр. Пловдив. 
02А/23.03.2021г.9.4.2021главен архитект район "Източен"петаОбщина Пловдив - кмет Здравко ДимитровИзграждане на детска площадка за игра на открито за деца на възраст от 0 до 3 год."Източен"ПИ 56784.555.228 кв. 60 по плана на кв. "Дружба"  
33/23.03.20219.4.2021главен архитект район "Източен"петаОбщина Пловдив - кмет Здравко ДимитровИзграждане на детска площадка за игра на открито за деца на възраст от 3 до 12 год.и ремонт на съществуващо съоръжение"Източен"УПИ III- 341,за общ.обсл. дейности, кв. 15 нов по плана на кв. „Гладно поле”, гр. Пловдив,  /в имот  с идентификатор 56784.528.318   по КК и  КР на  гр. Пловдив/ между ул. „Лев Толстой“ и ул. „Ст. Шишков“   
44/23.03.20219.4.2021главен архитект район "Източен"петаОбщина Пловдив - кмет Здравко ДимитровВъзстановяване,озеленяване и облагородяване на зона за отдих ,състоящ се от два етапа – първи етап – северната част, втори етап – южна част"Източен"УПИ I- комплексно застрояване 14 нов /23 стар,  по плана на кв. „Втора Каменица”, гр. Пловдив,  /в имот  с идентификатор 56784.528.238   по КК и  КР на  гр. Пловдив/ между ул. „Подем“ и ул. „Ралица“  
55/23.03.20219.4.2021главен архитект район "Източен"шестаОбщина Пловдив - кмет Здравко ДимитровРеконструкция на настилка под спортно съоръжение"Източен"УПИ II- комплексно застрояване и нови гаражи с трафопост кв. 12 и 13 стари,  по плана на кв. „Първа Каменица”, гр. Пловдив,  /в имот  с идентификатор 56784.528.348   по КК и  КР на  гр. Пловдив/ между ул. „Славянска“ и ул. „Варшава“  
66/23.03.20219.4.2021главен архитект район "Източен"петаОбщина Пловдив - кмет Здравко ДимитровРеконструкция на настилка под стари съоръжения за игра на открито за деца на възраст от 3 до 12 години"Източен"УПИ V- 23,за жилищни нужди, кв. 16 нов по плана на кв. „Гладно поле”, гр. Пловдив,  /в имот  с идентификатор 56784.529.111   по КК и  КР на  гр. Пловдив/ на ул. „Гълъбец“.  
77/29.03.202115.4.2021главен архитект район "Източен"петаКрепост 87" ЕООДпреустройство на магазин пром. стоки в кулинарен магазин с приготвяне храна на место"Източен"УПИ II-529.60за общ. обсл. дейности и жил. застрояване кв. 8 нов по плана на кв. "Гладно поле" имот с идентификатор 56784.529.60.22.1  
88/05.04.2021 Г.21.4.2021главен архитект район "Източен"ШЕСТА"Комарс авто-2005" ЕООДограда плътна и ажурна"Източен"упи ІІІ-527.339 общ. обсл., произв. и складова дейност, кв. 1 по плана на кв. "Изгрнев-изток"  
99/05.04.2021 Г.21.4.2021главен архитект район "Източен"ШЕСТА"Комарс авто-2005" ЕООДограда плътна и ажурна"Източен"упи V-527.341 общ. обсл., произв. и складова дейност, кв. 1 по плана на кв. "Изгрнев-изток"  
1010/05.04.2021 Г.21.4.2021главен архитект район "Източен"ШЕСТА"Комарс авто-2005" ЕООДограда плътна и ажурна"Източен"упи ІV-527.340 общ. обсл., произв. и складова дейност, кв. 1 по плана на кв. "Изгрев-изток"  
1111/13.04.2021 г30.4.2021главен архитект район "Източен"трета"А1 България" ЕАД ;"Булсатком" ЕАД и собствениците на жил. бл. на ул."Преспа" № 12приемо-предавателна станция с честотен обхват 900-21--МНZ"Източен"упи І, кв. 21 по плана на кв."Изгрев" п.и 56784.526.136.1, ул."Преспа" № 12  
1212/13.04.2021 г.1.5.2021главен архитект район "Източен"четвърта"НЕОСТРОЙ" ООДЖилищна сграда"Източен"упи ХІІ-102, кв. 526-нов по плана на Първа гр.част ул."Селимица № 6-6А  
1313/15.04.20215.5.2021главен архитект район "Източен"петарайон Източен детска площадка"Източен"УПИ VIII- 1,обществено обслужващи дейности, кв. 7 по плана на кв. „Гладно поле”, гр. Пловдив,  /в имот  с идентификатор 56784.529.49  по КК и  КР на  гр. Пловдив/ .  
1414/19.04.20216.5.2021главен архитект район "Източен"шестаОбщина Пловдив,НУ "П.Р.Славейков"огради"Източен"УПИ I- училище, кв. 28 нов по плана на "Чайка" ПИ 56784.528.406  
1515/26.04.2021 Г.13.5.2021главен архитект район "Източен"петаОбщина Пловдив  и ДГ "Маргаритка"Ремонт и обновяване на ДП"Източен"УПИ І-детска градина ,кв. 17 А по плана на кв. "Изгрев" , ул."Кедър" № 2 а  
1616/26.04.202113.5.2021главен архитект район "Източен"петаОбщина Пловдив  и ДГ "НАТАЛия"Ремонт и СЕРТИФИЦИРАНЕ на ДП"Източен"УПИ ІІ-детска градина ,кв. 7 по плана на кв. "Изгрев" , ул."лОТОС" № 2   
1717/26.04.202113.5.2021главен архитект район "Източен"петаОбщина Пловдив  и ДЯ "ПОСЛУШКО"Изграждане на нови площадки за игра на открито за деца от 0 до 3 г."Източен"УПИ І-детска ясла ,кв. 17 по плана на кв. "Изгрев" , ул."Вратцата" № 24   
1818/13.05.20211.6.2021главен архитект район "Източен"четвъртаМария Минчева Тодорова гр. Пловдив, бул. „Хр. Ботев“ № 160 А,Стойко Тодоров Тодоров гр. Пловдив бул. „Хр. Ботев“ № 160 А,Илия Минков Минков гр. Пловдив ЖК „Тракия“ бл. 192 вх. В ет. 2 ап. 6,Лиляна Николова Царева гр. Пловдив бул. „Хр. Ботев“ № 160, „СТАТ – 2“ ЕООД – представлявано от Стефка Стоянова Колева с ЕИК 200615006 ,адрес на управление гр. Пловдив ул. „Славянска“ № 50жилищна сграда"Източен"УПИ IV - 528,492,жилищно застрояване кв. 27 нов, 49 стар по плана на "Чайка"бул. "Хр. Ботев" № 160  
1919/03.06.202123.6.2021главен архитект район "Източен"четвъртаНационален институт по метеорология и Хидрология/НИМХ/, със седалище и адрес на управление гр. София бул. „Цариградско шосе“ № 66 ЕИК 000663814, представлявано от проф.Христомир Тодоров Брънзов – ген. Директор, чрез инж. Иван Фандъков – директор на филиал гр. Пловдив- пълномощник                                                            2. Държавата – чрез Областен управител гр. ПловдивОсновен ремонт и вътрешно преустройство на сграда с идентификатор 56784.529.93.4 за „Ситуационно – научен център за събиране и обработка на метеорогични и хидрологични данни – гр. Пловдив"Източен"II- 13,общ и делово обслужване,кв.19 "Гладно поле  
2020/04.06.202121.6.2021главен архитект район "Източен"петаСтефан Викторов Султановново, основно застрояване - склад за промишлени стоки"Източен"УПИ XCIV- 527.212 ,произв. и скл. дейност кв. 1 по плана на ИИЗ - IV част  
2121/08.06.202125.6.2021главен архитект район "Източен"шеста"АКВАРЕЛ" ООД"Фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с мощност до 30,0 kWp върху покрив на съществуваща сграда в УПИ II-1 за жил.нужди, кв.2-нов с идентификатор 56784.529.23.9.2 по плана на кв. "Гладно поле", с административен адрес: бул. "Цариградско шосе" №32Б, гр. Пловдив""Източен"бул. "Цариградско шосе" №32Б  
2222/11.06.20211.7.2021главен архитект район "Източен"пета"Танист" ЕООДСклад за промишлени стоки"Източен"УПИ LХХХVІ-2168,произв.обсл. и търг. дейност",  кв. 1 по плана на ИИЗ - ІV част - Пловдив /ПИ 56784.527.137/  
2323/14.06.20211.7.2021главен архитект район "Източен" "АУТО ТАШЕВ" ООДавтомивка"Източен"упи VІ-527.331-за общ. и делонво обслуж., кв. 2-нов, ИИЗ -ІV част  
2424/17.03.2021 Г.6.7.2021главен архитект район "Източен" Трендафил Кирилов Петков; "ГЕНИС" ЕООДжилищна сграда с магазини, подземни гаражи и ограда"Източен"упи ІІ-2169, /пи 56784.526.215/ кв. 12-нов по плана на кв."Изгрев" ул."Босилек"  
2525/22.06.20218.7.2021главен архитект район "Източен"четвъртаОбщина Пловдивблагоустрояване и социализация на парк "Каменица" - етап 1"Източен"УПИ III- обществена зеленина, кв. 13 нов, 23 - стар, "Втора Каменица" в ПИ 56784.528.251 и част от ПИ 56784.528.265  
2626/26.07.2021г.12.8.2021главен архитект район "Източен"шеста"ПРОФИЦИО" ЕООД„Фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) за собствено потребление без да отдава излишната енергия, с инсталирана мощност 60,5 kWp върху покрив на съществуваща сграда с идентификатор 56784.527.126.1“."Източен" ИИЗ - IV частУПИ XV-527.306 произв. и складова дейност, кв. 1 по плана на ИИЗ –IV част, гр. Пловдив  
2727/29.07.2021 г17.8.2021главен архитект район "Източен"четвъртаЦветан Илиев Годев"Преустройство на аптека и оптика в лаборатория за изработка на очила" пи 56784.529.13.2.20"Източен"пи 56784.529.13.2.20, упи І-за жил. нужди и подземни гаражи, кв. 1 по плана на кв."Гладно поле" ул."Генс.Р.Димитриев" № 7  
2828/06.08.202124.8.2021главен архитект район "Източен"шестаОбщина Пловдив и ДГ "Маргаритка"огради"Източен"пи 56784.526.47,  упи i - ДЕТСКА ГРАДИНА КВ. 17 а ПО ПЛАНА НА "Изгрев" ул "Кедъл 2 а  
29. 29/13.08.2021 г.1.9.2021главен архитект район "Източен"петаОбщина Пловдив и "Електроразпределение Юг" ЕАД гр.Пловдив„Външно електрозахранване ниско напрежение на обект: „Складова база с 4 подобекта“, в имот с идентификатор 56784.527.292 по КК и КР на гр. Пловдив, Източна Индустриална Зона IV част, гр. Пловдив“. "Източен"ПИ 56784.527.292 по КК и КР на гр. Пловдив, ИИЗ - IV част, гр. Пловдив“.   
3030/14.09.20211.10.2021главен архитект район "Източен"четвъртаСУ "Найден Геров" , Община Пловдивинженеринг на физкултурен салон към СУ "Найден Геров""Източен"ПИ 56784.555.63 по КК и КР на гр. Пловдив УПИ I - за училище кв. 49 по плана на кв. "Дружба" ул. Кемера 27  
3131/15.09.20216.10.2021главен архитект район "Източен"петаМЕМОС ООДскладова сграда с два складаизточенПИ 56784.527.344, УПИ VII- 2182,стопанска дейност, кв. 2 нов  ИИЗ - Ivчаст  
3232/25.10.2021 главен архитект район "Източен"петаПейо Генов Костадинов,Виолетка Иванова Костадинова, Снежа Александрова Стоянова, Светла Александрова Костадинова, Йорданка Маринова Ковачева, Снежана Маринова Ковачева, Тонка Костадинова Петкова, Стойка Костадинова Тепе и Иванка Костадинова ГанчеваЧастично възстановяване на аварирала жилищна сградаизточенУПИ V- 283 кв. 27 нов, 49- стар,  по плана на кв. „Чайка”, гр. Пловдив,  /сграда  с идентификатор 56784.528.493.1   по КК и  КР на  гр. Пловдив/ между ул. „Видима“ № 8  
3333/29.10.202118.11.2021главен архитект район "Източен"четвърта"ПРИЦЕЛ" ЕООДпромяна предназначение на втори етаж от магазин в жилищеизточенУПИ III10,жил. и общ. застр кв. 9 "Гладно поле ПИ 56784.529.140.2.26  
3434 /29.10.202123.11.2021главен архитект район "Източен"пета"Бард" ООДдопълващо свързано застрояване на един етаж - пристройкаизточенУПИ ХХ- 525.1094- общ обсл, търговия и др кв. 19 МФЗ "Изток"  
3535/16,11.20214.12.2021главен архитект район "Източен"четвърта"Пловдив Плаза" ЕАДвътрешно преустройство и промяна предназначение на магазин № 0,049 на ниво -5,21 в банков офисизточенУПИ VII -10, кв. 9 "Гладно поле" ул. Г. Странски 3  
3636/18.11.20216.12.2021главен архитект район "Източен"пета"Роберто 09" ЕООДпреустройство на работилница за изпичане на тестени изделия и Магазин № 4 за пакетирани хранителни стоки,цигари и алкохол в магазин за цигари, алкохол, пакетирани храни и кафенеизточенУПИ I -компл. застр и озеленяване кв. 16 / стар/ кв. Първа Каменица" ПИ 56784.528.536  
3737/22.11.202110.12.2021главен архитект район "Източен"четвърта"Оптодент ПГ" ЕООДпреустройство в оптика с два кабитета за рефракцияизточенУПИ I - 1, за жил. нужди и подз. Гаражи кв. 1 "Гладно поле" ул. "Ген. Р. Димитриев" № 7  
3838/24.11.2021 главен архитект район "Източен"петаГеорги Иванов Иванов, Мария Иванова Ярева, Тодор Петров Тодоров, Росица Петрова Тодорова и Красимира Тодорова Цанева„Подмяна на съществуващо СВО и реконструкция на площадкова и сградна водопроводни мрежи“ източенза имот с идентификатор 56784.528.415 по КК и КР на гр. Пловдив,  УПИ  V – 317,    кв. 55 стар, 25- нов   по плана на Чайка, на адрес: ул. „Варна“ № 44,  гр. Пловдив.  
3939/07.12.2021 главен архитект район "Източен"четвъртаЗекие Рамаданова Асан и Гюнай Мемед СюлейманЖилищна сграда - І-етапизточенУПИ ХVІІІ-1289, КВ. 47, по плана на кв. "Дружба" пи 56784.555.84 ПО ккИкр НА ГР. Пловдив, ул."Възход" № 10  

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ от 2022 год.

№ по ред№ на разрешението за строежВлязъл в силаИздателКатегория на обектаВъзложителСтроеж / ОбектРайонМестонахождениеПрезаверка по чл. 154 от ЗУТЗабележка
101/01.02.2022 г.18.02.2021г.главен архитект район "Източен"четвъртаОбщина Пловдив и "Електроразпределение Юг" ЕАД гр.Пловдив„Външно електрозахранване с кабел 1 kV на „Жилищна сграда“ с местонахождение ул. „Босилек“, ПИ 56784.526.215 по КК и КР на гр. Пловдив“."Източен"ул. „Босилек“, ПИ 56784.526.215 по КК и КР на гр. Пловдив  
202/02.02.2022 г.21.02.2021г.главен архитект район "Източен"шеста"ФРИГО - ХИМ" ЕООД„Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 29,37kWp, за собствени нужди с отдаване на излишната енергия в мрежата, на покрив на съществуваща сграда с идентификатор 56784.526.129.2 по КК и КР на гр. Пловдив“"Източен"УПИ VII-2075 складова база, търговия, услуги и офиси от кв.7 нов, по действащия регулационен план на      кв. „Изгрев“, гр. Пловдив, /в имот с идентификатор 56784.526.129 по КК и КР на гр. Пловдив/, ул. „Лотос“ №22.  
303/16.02.2022 г.10.03.2022г. главен архитект район "Източен"четвъртаОбщина Пловдив и "Електроразпределение Юг" ЕАД гр.Пловдив„Външно електрозахранване ниско напрежение на жилищна сграда в имот с идентификатор 56784.528.123 по КК и КР на гр. Пловдив, ул. „Нов живот“ №12,     гр. Пловдив“."Източен"имот с идентификатор 56784.528.123 по КК и КР на гр. Пловдив, ул. „Нов живот“ №12,     гр. Пловдив  
404/07.03.202225.03.2022г. главен архитект район "Източен"четвъртаНиколай Ганчев Тодоров и Невена Трифонова Тодоровавътрешно преустройство на офис 19 на кота + 24,4 в два офиса/ без промяна в конструкцията/"Източен"со 56784.528.72.1.19 ,УПИ V- общ. и жил. стр. кв.25 стар,1 нов Втора Каменица бул. "Източен" № 48  
505/08.03.202225.03.2022г. главен архитект район "Източен"четвъртаОбщина Пловдив и "Електроразпределение Юг" ЕАД гр.Пловдив"Благоустрояване и социализация на парк "Каменица" - Трети етап: Основно обновяване на западната зона за игра на детска площадка за игра на открито за деца на възраст от 3 до 12 год."Източен"УПИ III- обществена зеленина, кв. 13 нов, 23 - стар, "Втора Каменица" в ПИ 56784.528.251 и част от ПИ 56784.528.265  
606/09.03.202225.03.2022г. главен архитект район "Източен"ШЕСТАШИНКА РАЙКОВА МИЛАШИНОВАПлътна и ажурна ограда до 2.20 м."Източен"идентификатор 56784.525.371 по КК и КР на гр. Пловдив – УПИ ХІ-525.371-общ. обслуж. дейности и жил. застрояване, кв. 5-нов по плана на МФЗ “Изток“,  гр. Пловдив – изцяло в имота, ул.. „Батак“ .  
727.04.2022г16.05.2022г.главен архитект район "Източен"шеста"РЕД СПРИНГС" ЕООД„Фотоволтаична централа с мощност 730,08 kWp, за собствено потребление, без да отдава излишната енергия в мрежата, на покриви на съществуващи сгради в имот с идентификатор 56784.553.7 по КК и КР на гр. Пловдив“."Източен"УПИ IV-2103, стоп. и произв. дейности, кв.2-нов, по плана на кв. "Ландос", с административен адрес: ул. "Ландос" №95 гр. Пловдив
828.04.2022г.главен архитект район "Източен"трета"Чайка 97" АД, "А 1 България" ЕАД,"А1 Тауърс България" ЕООДППС "Куфар", PDV0820.А000 с честотен обхват 900 -2100 MHZ"Източен"имот 56784.525.79.1 УПИ XIII- 71,79, общ. обсл. произв и складова дейност кв. 14 нов МФЗ "Изток"
911.05.2022г.30.05.2022г.главен архитект район "Източен"петаОбщина Пловдив и "Електроразпределение Юг" ЕАД гр.Пловдив„Външно ел. захранване с кабелни линии 1kV на „СПО-Офис сграда и склад с местонахождение ул. „Лотос“, ПИ 56784.526.128 по КК и КР на гр. Пловдив“"Източен"ПИ 56784.528.128 по КК и КР на гр. Пловдив, с административен адрес: ул. "Лотос" №20
1012.05.2022г.03.06.2022г.главен архитект район "Източен"шеста"ВЕКО 3" ООД„Фотоволтаична централа за собствени нужди, на покриви на съществуващи сгради в УПИ XLIV-527.378 произв. и складови дейности (ПИ 56784.527.378), кв.1, по плана на ИИЗ IV част, гр. Пловдив"."Източен"УПИ XLIV-527.378 произв. и складови дейности (ПИ 56784.527.378), кв.1, по плана на ИИЗ IV част, гр. Пловдив
1112.05.2022г.заповед за отмяна № ЗРИ - 395/14.06.2022главен архитект район "Източен"шестаМилка Христова Дайлийска, Ивелина Христова Христова, Рада Иванова Христоваремонт гараж"Източен"УПИ XIV- 314 кв. 55 стар "Чайка" ул. Месемврия 49
1216.05.2022г.15.06.2022гглавен архитект район "Източен"четвъртаСвилен Владимиров Цветковпреустройство на ап. 15 и ап. 18 в мезонет и апартамент"Източен"I-1,за жил. нужди кв. 4 нов "Гладно поле" обекти 56784.529.21.1.15 и 56784.529.24.1.18 ул. "Ген. Р. Димитриев" № 25
1317.05.2022г.04.06.2022г.главен архитект район "Източен"пета"БТК" ЕАДОсновен ремонт на сграда/складова база за телекомуникационна техника/"Източен"УПИ XVI-525.361,общ обсл ,произв и скл. дейност, кв. 19 МФЗ "Изток" ,бул. "Цариградско шосе" № 5
1426.05.2022г.15.06.2022г.главен архитект район "Източен"пета2Р- България" ЕООДскладова база за метални изделия"Източен"УПИ XV-525.85, общ обсл, произв и складова дейност, кв. 4 нов МФЗ "Изток" бул. Марица - юг № 204
1527.05.2022г.главен архитект район "Източен"шеста"КРАГО" ЕООД„ФЕЦ – КРАГО върху покрив на съществуваща сграда с идентификатор 56784.527.166.2 по КК на гр. Пловдив, попадаща в УПИ XII-2085 произв. и складова дейност, кв.2-нов, по плана на ИИЗ - IV част, гр. Пловдив"Източен"УПИ XII-2085 произв. и складова дейност, кв.2-нов, по плана на ИИЗ - IV част, гр. Пловдив“, с административен адрес: гр. Пловдив, ул. „Дамян Балабанов“ №6.
1631.05.2022г.главен архитект район "Източен"шеста"КЛИМА ГРУП" ООД„ФЕЦ КЛИМА ГРУП с инсталирана мощност 48,06 kWp върху покриви на съществуващи сгради с идентификатори 56784.527.136.1 и 56784.527.136.4 по КК на гр. Пловдив, попадащи в УПИ LXXXV-2151 произв., обсл. и търг. дейности, кв.1-нов, по плана на ИИЗ - IV част, гр. Пловдив“"Източен"УПИ LXXXV-2151 произв., обсл. и търг. дейности, кв.1-нов, по плана на ИИЗ - IV част, гр. Пловдив, ул. "Удроу Уилсън" №4.
1703.06.2022г.главен архитект район "Източен"шеста"БЛОК 2003" ООД„Фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 82,62kWp върху покрив на съществуваща сграда с идентификатор 56784.527.36.9, в УПИ LXVII-527.36, произв. и складови дейности, кв.1-нов, по плана на ИИЗ - IV част, гр. Пловдив“."Източен"УПИ LXVII-527.36, произв. и складови дейности, кв.1-нов, по плана на ИИЗ - IV част, гр. Пловдив, с административен адрес: гр. Пловдив, бул. „Цариградско шосе“ №53.
1808.06.2022г.главен архитект район "Източен"четвърта"Перфекшън 32 - АИППП по дентална медицина- д-р Камен Бешков" ЕООДвътрешно преустройство на офиси 5 и 6 в общ. обс. сграда за "Стоматологични кабинети"Източен"УПИ - I- общ. стр., кв. 26 стар Втора Каменица" СО 56784.528.63.1.11 и 56784.528.63.1.12 бул. "Кн. М. Луиза 60
1915.06.2022г.05.07.2022г.главен архитект район "Източен"четвъртаВаня Николаева Ласкина, Йордан Георгиев Йорданов,Николай Йорданов Йордановжилищна сграда с гаражи"Източен"V- 171,кв. 15 Първа Каменица, ул. Варна 28, имот 56784.528.381
2006.07.2022г.25.07.2022г.главен архитект район "Източен"четвъртаБойко Стефанов Бейковвъзстановяване на носещ панел, чрез запълване на отвор"Източен"УПИ I- 1,за жил. Нужди кв. 5 нов "Гладно поле" ПИ56784.529.27.3.2
2102.08.2022г.19.08.2022г.главен архитект район "Източен"шеста"Частна езикова гимназия "Стоян Сариев"" ЕООД" ФЕЦ "Частна езикова гимназия "Стоян Сариев"" с инсталирана мощност 57,96 kVp върху покрив на съществуваща сграда с идентификатор 56784.525.180.1 по КК на гр. Пловдив, бул. "Шести септември" №252, гр. Пловдив""Източен"УПИ V-525.180, учебен център, кв.18-нов,по плана на МФЗ "Изток"
2211.08.2022г.30.08.2022г.главен архитект район "Източен"шеста"ЧАЙКА-97" АД" ФЕЦ "ЧАЙКА-97 " с инсталирана мощност 159,75 kVp върху покриви на съществуващи сгради с идентификатори 56784.525.79.1 и 56794.525.79.4 по КК на гр. Пловдив, бул. Шести септември" №237, гр. Пловдив""Източен"УПИ XIII-71.79, общ. обсл., произв. и скл. дейност в кв.14-нов, по плана на МФЗ "Изток"
2324.08.2022г.10.09.2022Гг.главен архитект район "Източен"петаОбщина Пловдив - ДГ "Чайка"Изграждане на детска площадка на открито за деца от 3 до 7 год. възраст с два етапа - етап 1 в зона 1, етап 2 в зона 2"Източен"III- 23,за жилищни нужди кв. 16 нов по плана на "Гладно поле" ПИ 56784.529.105
2409.09.2022г.28.09.2022г.главен архитект район "Източен"шеста"ЕМ - ТЕК" ЕООД„ФЕЦ „ЕМ - ТЕК“ ЕООД с инсталирана мощност 49,875 kWp върху покрив на съществуваща сграда с идентификатор 56784.527.255.2 по КК на гр. Пловдив“."Източен"УПИ XVII-527.255, производствена и складова дейност и трафопост от кв.2 нов, по плана на „Източна индустриална зона“ – IV част
2519.09.2022г.06.10.2022г.главен архитект район "Източен"шеста„ИВЕСТ ПЛОВДИВ“ ООД„ФЕЦ „ВИП КЕРАМИКА“ с инсталирана мощност 80,1 kWp върху покрив на съществуваща сграда с идентификатор 56784.525.106.9 по КК на гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ №270, гр. Пловдив“."Източен"УПИ XII-106, производствена и складова дейност от кв.19 нов, по плана на МФЗ „Изток“, гр. Пловдив
2626.09.2022г.13.10.2022г.главен архитект район "Източен"шеста„ИВЕСТ КОМЕРС 2001“ ЕООД„ФЕЦ „ИВЕСТ КОМЕРС“ с инсталирана мощност 49,95 kWp върху покрив на съществуваща сграда с идентификатор 56784.525.81.2 по КК на гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ №235, гр. Пловдив“"Източен"УПИ XV-81, произв. и складова дейност, кв.14 нов, по плана на МФЗ „Изток“, гр. Пловдив.
2730.09.2022г.19.10.2022г.главен архитект район "Източен"шеста„РЕДО“ ЕООД„ФЕЦ „РЕДО“ с инсталирана мощност 49,61 kWp върху покриви на съществуващи сгради с идентификатори 56784.525.90.1 и 56784.525.90.2 по КК на гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ №246, гр. Пловдив“."Източен"УПИ IV-525.90, обществено обслужваща дейност, произв. и складова дейност, кв.16, по плана на МФЗ „Изток“, гр. Пловдив.
2821.10.2022г.10.11.2022г.главен архитект район "Източен"трета„ЦЕТИН България“ ЕАД„ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ №3206“ на сграда с идентификатор 56784.528.302.3 по плана на гр. Пловдив/ гр. Пловдив, район Източен, ул. Богомил № 94, бл. 4702, вх. В/"Източен"УПИ I-341, за жилищни нужди, кв.14 - нов, гр. Пловдив.
2925.10.2022г.24.11.2022г.главен архитект район "Източен"четвърта"Съюз на слепите в България"Основен ремонт и вътрешно преустройство на част от сграда с идентификатор 56784.527.274.3"Източен"УПИ V-СПП УСПЕХ, кв. 1-нов по плана на ИИЗ-IV част
3026.10.2022г.15.11.2022г.главен архитект район "Източен"шестаИванка Асенова Рангеловаограда - плътна и ажурна"Източен"упи І-1232, кв. 53 по плана на кв. "Дружба" им. 56784.555.50 ул."Храбрец" № 4
3102.11.2022г.21.11.2022г.главен архитект район "Източен"шеста"БАРТ" ООД„ФЕЦ „Арчарица 2“ с инсталирана мощност 59,0 kWp върху покриви на съществуващи сгради с идентификатори 56784.525.1094.1, 56784.525.1094.4 и 56784.525.1094.5 по КК на гр. Пловдив, ул. „Арчарица“ №2А, гр. Пловдив“."Източен"УПИ ХХ-525.1094, обществено обслужване, търговия, складови, производствени дейности и фотоволтаична централа, кв.19, по плана на МФЗ „Изток“, гр. Пловдив, ул. "Арчарица" №2А
3223.11.2022г.14.12.2022г.главен архитект район "Източен"третаЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНЦИ на жил. блок ул.“Ген. Р. Димитриев“ № 15 – собественици на сградата
„ЦЕТИН България“ ЕАД с ЕИК 206149191 – наемател и собственик на съоръжението
„ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ № 3020“"Източен"на сграда с идентификатор 56784.529.18.2 по КК и КР на гр. Пловдив; УПИ I-1, за жилищни нужди, кв. 3-нов по плана на кв. „Гладно поле“- гр. Пловдив, ул.“ Ген. Р. Димитриев“№ 15.
3324.11.2022г.13.12.2022г.главен архитект район "Източен"шеста"СУБИРА" ООД„ФЕЦ „СУБИРА“ с инсталирана мощност 90,0 kWp върху покрив на съществуваща сграда с идентификатор 56784.527.292.3, по КК и КР на гр. Пловдив“."Източен"УПИ VI-527.292, обществено обслужване, производствени и складови дейности, кв.1, по плана на ИИЗ-IV част, гр. Пловдив.
3412.12.2022г.03.01.2023г.главен архитект район "Източен"шеста„КОМАК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД„ФЕЦ „Комак инженеринг“ ЕООД с инсталирана мощност 99,9 kWp върху покрив на съществуваща сграда Спортна зала, офисна част и магазин с идентификатор 56784.527.291.5 по КК и КР на гр. Пловдив“"Източен"УПИ XCIII – 527.291, за обществено и делово обслужване, производствени и складови дейности в кв.1-нов, по плана на ИИЗ-IV част, гр. Пловдив.
3514.12.2022г.03.01.2023г.главен архитект район "Източен"шеста„ТМТ ЕЛКОМ“ ООД„ФЕЦ „ТМТ ЕЛКОМ“ ООД за собствени нужди с инсталирана мощност 99,9 kWp върху покриви на съществуващи сгради с идентификатори 56784.527.267.5 и 56784.527.267.6 по КК на гр. Пловдив“."Източен"УПИ V – 2067,2068 за обществено обслужване, производствена и складова дейност в кв.1-нов, по плана на ИИЗ-IV част, гр. Пловдив.
3620.12.2022г.17.02.2023г.главен архитект район "Източен"петаКина Георгиева Стоянова"Вътрешно преустройство на част от сграда с идентификатор 56784.528.78.1 в нов самостоятелен обект - "Жилище" находящо се в УПИ I-143, кв.1 нов, 25 стар, по плана на кв. "Втора Каменица", гр. Пловдив, ул. "Строител" № 12""Източен"УПИ I-143, кв.1 нов, 25 стар, по плана на кв. "Втора Каменица", гр. Пловдив, ул. "Строител" № 12"
107.02.2023гглавен архитект район "Източен"шестаРайон "Източен" - Община ПловдивИзграждане на нова детска площадка за игра на открито за деца на възраст от 3 до 12г."Източен"УПИ I–за комплексно жилищно строителство, кв. 19 нов по плана на кв. „Изгрев“, ПИ с идентификатор 56784.526.100 по КК и КР на град Пловдив (ж.к. „Изгрев“, ул. „Лотос“ № 1А)
208.02.2023г.главен архитект район "Източен"шеста„ПЛАСТЕК“ ООД„ФЕЦ „ПЛАСТЕК“ ООД за собствени нужди с инсталирана мощност 600,0 kWp върху покрив на съществуваща сграда с идентификатор 56784.527.40.4 по КК и КР на гр. Пловдив“."Източен"УПИ XXII – стопанска дейност, кв.1, по плана на ИИЗ-IV част, гр. Пловдив.
308.02.2023г.главен архитект район "Източен"шеста„БАРТ“ ООД„ФЕЦ – БАРТ разширение на съществуваща ФЕЦ с обща инсталирана мощност 42,98 kWp върху покрив на съществуваща сграда с идентификатор 56784.525.102.1 по КК на гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ №264“."Източен"УПИ IX – 102, обществено обслужване, производствени и складови дейности, кв.19 по плана на „Многофункционална зона Изток“ гр. Пловдив, бул. "Шести септември" №264.
413.02.2023г.главен архитект район "Източен"шеста„ТАНИСТ“ ЕООД„ФЕЦ „ТАНИСТ“ ЕООД с инсталирана мощност 80,0 kWp върху покрив на съществуваща сграда с идентификатор 56784.527.137.1 по КК и КР на гр. Пловдив“."Източен"УПИ LXXXVI – 2168, произв., обслуж. и търговска дейност в кв.1-нов, по плана на „ИИЗ-IV част“, гр. Пловдив, ул. „Удроу Уилсън“ № 2.
520.02.2023г.главен архитект район "Източен"петаРайон "Източен" - Община ПловдивИзграждане на нова детска площадка за игра на открито за деца на възраст до 3г."Източен"УПИ I-комплексно жилищно строителство и магазини, кв. 10 нов, по регулационния план на кв. "Изгрев", гр. Пловдив, ПИ с идентификатор 56784.526.273 по КК и КР на гр. Пловдив, ж.к. "Изгрев", ул. "Златорог" №22
620.02.2023г.главен архитект район "Източен"петаРайон "Източен" - Община ПловдивРеконструкция на детска площадка за игра на открито за деца на възраст от 3 до 12г. В УПИ I - 526.141, компл. жил. строит., кв. 21 по регулационния план на ж.к. "Изгрев", гр. Пловдив, ПИ с ид. 56784.526.141 по КК и КР, ул. "Преспа" № 10-12"Източен"УПИ I - 526.141, компл. жил. строит., кв. 21 по регулационния план на ж.к. "Изгрев", гр. Пловдив, ПИ с ид. 56784.526.141 по КК и КР, ул. "Преспа" № 10-12
713.03.2023г.главен архитект район "Източен"шестаМилка Христова Дайлийска, Ивелина Христова Христова, Димитър Красимиров Агов и Мария Кирилова АговаПлътна ограда по част от северната и източната граница с височина 2.20 м."Източен"УПИ XIV - 314 кв. 25 по плана на кв. "Чайка" гр. Пловдив, ул. „Месемврия“ № 49
816.03.2023г.главен архитект район "Източен"шеста „КВАЛИФИКАЦИЯ-КОНСУЛТ“ ЕООД„ФЕЦ „ХОТЕЛ ИМПЕРИАЛ“ за собствени нужди с инсталирана мощност 150,0 kWp върху покриви на съществуващи сгради с идентификатори 56784.528.138.1, 56784.528.138.16, 56784.528.138.17 и 56784.528.138.2 по КК на гр. Пловдив“."Източен"УПИ III – хотел, ресторант и конферентни зали в кв.12-нов, по плана на кв. „Втора Каменица“, гр. Пловдив.
912.04.2023г.03.05.2023 г.главен архитект район "Източен"третаОБЩИНА ПЛОВДИВ И „ТАНИСТ“ ЕООД„Кабелно електро отклонение за захранване на инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност 80kV в ПИ 56784.527.137 по КК и КР на гр. Пловдив“."Източен"УПИ LXXXVI – 2168, произв., обслуж. и търговска дейност в кв.1-нов, по плана на „ИИЗ-IV част“, гр. Пловдив, ул. „Удроу Уилсън“ № 2.
1028.06.2023г.главен архитект район "Източен"шестаЕТ „РУСИ РУСЕВ“„ФЕЦ „ЕТ РУСИ РУСЕВ“ с инсталирана мощност 82,5 kWp върху покрив на съществуваща сграда с идентификатор 56784.525.58.2 по КК на гр. Пловдив“."Източен"УПИ IV – 144, 145, общ. обслуж. и произв. дейности в кв.3-нов, по плана на „МФЗ Изток“, гр. Пловдив, с административен адрес бул. „Марица“ № 196, гр. Пловдив.
1128.07.2023г.07.09.2023 г.главен архитект район "Източен"четвъртаАТАНАС СТОЯНОВ КАМЕНОВПреустройстнво и промяна на предназначението на апартамент с идент. 56784.526.177.2.1 на първи етаж в бл. 207 в хлебарница с вход отвън"Източен"имот с идент. 56784.526.177.2.1 по ККиКР на гр. Пловдив; бл. 207; кв. "Изгрев"
1214.08.202326.09.2023 г.главен архитект район "Източен"третаСобствениците на сградата, "Цетин България" ЕАД и "Йетел България" ЕАДизграждане на приемно предавателна станция № 6514"Източен"имот с идент. 56784.529.104.1 по КК и КР ул. "Славянска № 93, по плана на "Гладно поле"
1316.08.2023 г.04.09.2023 г.главен архитект район "Източен"четвърта"Комак инженеринг" ЕООДПромяна на предназначението на офис в агрохимичен лабораторен комплекс за изпитване""Източен"УПИ XСIII-527.291, за общ. и делово обсл. ,,произв. и скл. Дейности, кв. 1 по плана на ИИЗ, им. с идент. 56784.527.291
1416.08.2023 г.главен архитект район "Източен"шеста„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ“„ФЕЦ „ТУ–София филиал Пловдив“ за собствени нужди с инсталирана мощност 22,14 kWp върху покрив на съществуваща сграда с идентификатор 56784.529.118.1 по КК и КР на гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ № 63“."Източен"УПИ VII 15 за Технически университет-филиал Пловдив, кв. 17 нов, „Гладно поле“ гр. Пловдив, бул. "Санкт Петербург" №63
1501.09.2023г.главен архитект район "Източен"шеста„ХЕРМЕС- ГЛАС“ ЕООД„ФЕЦ „ХЕРМЕС-ГЛАС“ с инсталирана мощност 49,595 kWp върху покрив на съществуваща сграда с идентификатор 56784.525.140.2 по КК и КР на гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 182“."Източен"В УПИ II – 140, общ. обслуж. и произв. дейности в кв.3-нов, по плана на „МФЗ Изток“, гр. Пловдив, с административен адрес бул. „Марица“ № 182, гр. Пловдив.
1601.09.2023г.25.09.2023 г.главен архитект район "Източен"пета„Вътрешно преустройство и промяна предназначението на промишлена сграда с СО 56784.525.3033.17 – втори етаж – склад в общежитие за временно пребиваване на работници“"Източен"УПИ IX-34 общ. обслужваща, производствена и складова дейност, кв. 4 по плана на МФЗ „Изток“ – гр. Пловдив, в имот с иденификатор 56784.525.3033 по ККиКР на Пловдив
1714.09.2023г.03.10.2023 гглавен архитект район "Източен"шестаОбщина Пловдив и ДГ "Детелина""Изграждане на нови настилки и под съществуващо детско съоръжение в двора на детска градина "Детелина""Източен"УПИ IV - детска градина 4 групи, кв. 1 по плана на кв. "Втора Каменица", ПИ с ид 56784.528.73 по КК и КР на гр. Пловдив, с административен адрес: ул. "Братя Свещарови" № 3
1819.09.2023 г.06.10.2023 г.главен архитект район "Източен"шеста„АВИС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД„ФЕЦ „АВИС ИНЖЕНЕРИНГ“ с инсталирана мощност 139,78 kWp върху покрив на съществуваща сграда с идентификатор 56784.527.31.4 по КК и КР на гр. Пловдив, ул. „Удроу Уилсън“ № 18“."Източен"УПИ ХХI–стопанска дейност в кв.1-нов, по плана на „ИИЗ-IV част“, гр. Пловдив, с административен адрес ул. „Удроу Уилсън“ № 18, гр. Пловдив.
1919.09.2023 г.10.10.2023 гглавен архитект район "Източен"четвърта"МЕГА ТРАНС" ЕООД"Вътрешно преустройство и промяна предназначението на втори етаж - магазин от съществуваща сграда в офиси""Източен"УПИ I - общ.обсл.дейн. Кв.1 - нов /27-стар/ по плана на кв. "Втора Каменица" СО с ИД 56784.528.52.2, ул. "Мария Луиза" № 64
2021.09.2023 г.11.10.2023 г.главен архитект район "Източен"петаЛюбомир Огнянов Югов"Жилищна сграда и магазини""Източен"в УПИ X-835, жилищно застрояване, ПИ 56784.554.595, кв. 38, по плана на кв. "Дружба", район "Източен", Община Пловдивзап. № 5/11.10.23 г.
2121.09.2023 г.11.10.2023 гглавен архитект район "Източен"четвърта"ФРИГО-ХИМ" ЕООД"Търговски център за продажба на части за хладилна, климатична и автотехника и компоненти""Източен"в УПИ IV - 2219, кв.17 а по плана на кв. "Изгрев", гр. Пловдив, ПИ с ид 56784.526.85 по КК и КР на гр. Пловдив
2206.10.2023 г.25.10.2023 г.главен архитект район "Източен"четвърта"ПОЛИГРАФИЯ" АД - представлявано от Боян Веселинов Стойков"Преустройство на част от сграда с ИД 56784.528.528.2, СО от сградата с ИД 56784.528.528.2.2 и 56784.528.528.2.3 в "Детски център и сладкарница""Източен"УПИ I-528.528, за общ. обсл. Дейности, жилищно застрояване, складове и фотоволтаични модули, кв. 2 по плана на кв. "Втора Каменица" - гр. Пловдив, в сграда и ИД 56784.528.52.2 по КК и КР на гр. Пловдив, ул. "Мария Луиза" № 64
2306.10.2023 г.25.10.2023 г.главен архитект район "Източен"шестаПреслава Петева Банкова, Бойко Филипов Боянов, Мая Атанасова Христозова„ФЕЦ „Боровец 2“ за собствени нужди с инсталирана мощност 5,74 kWp върху покрив на съществуваща сграда с идентификатор 56784.528.149.1 по КК и КР на гр. Пловдив, ул. „Боровец“ № 2“."Източен"УПИ II 203, кв. 9-нов, 37-стар, по плана на кв. „Втора Каменица“, гр. Пловдив, ул. "Боровец" №2.
2423.10.2023 г.главен архитект район "Източен"шестаОбщина Пловдив, район "Източен""Изграждане на ново пространство за отдих и рекреация""Източен"в имот 56784.529.97 по КК и КР на гр. Пловдив, УПИ III - 23 за жил. нужди, кв. 18 нов по плана на кв. "Гладно поле", ул. "Богомил" № 112-122
2523.10.2023 г.главен архитект район "Източен"шестаОбщина Пловдив, район "Източен""Изграждане на ново пространство за отдих и рекреация""Източен"в имот 56784.529.105 по КК и КР на гр. Пловдив, УПИ III - 23 за жил. нужди, кв. 16 нов по плана на кв. "Гладно поле", ул. "Богомил" № 100-110
2626.10.2023 гглавен архитект район "Източен"шеста"Булгруп инженеринг" ООД"Допълващо застрояване, постройка за паркиране на автомобили""Източен"В имот с ид 56784.527.398 по КК и КР на гр. Пловдив, УПИ XVII - 2031 производствена и складова дейност, кв. 1, по плана на Източна индустриална зона, област Пловдив, Община Пловдив, гр. Пловдив, Район Източен
2702.11.2023 г.главен архитект район "Източен"петаЦонка Илиева Безатева и Илко Ангелов БезатевПреустройство на ресторант в студио за масаж и козметика"Източен"УПИ III – 2237, общ. обсл. дейност, кв. 13 - нов по плана на кв. „Изгрев”, гр. Пловдив, /в имот с идентификатор 56784.526.236 по КК и КР на гр. Пловдив/, ул. „Удроу Уилсън“ № 3.
2807.11.23г.главен архитект район "Източен"шеста„2Р–БЪЛГАРИЯ“ ЕООД„ФЕЦ „2Р-България“ с инсталирана мощност 105,0 kWp за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия върху покрив на съществуваща сграда с идентификатор 56784.525.219.1 по КК и КР на гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 198“."Източен"В УПИ V-525.409 обществено обслужващи и произв. дейности, кв. 3- нов, „МФЗИ“ гр. Пловдив с адрес бул. "Марица" №198.
2930.11.2023 г.главен архитект район "Източен"пета"СТРИКТ" ЕООДЕднофамилна жилищна сграда с работилници ВТОРИ ЕТАП I в подетап"Източен"В ПИ с ИД 56784.555.84, УПИ XVIII-1289, кв. 47, по плана на гр. Пловдив, ул. "Възход" № 10

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ от 2024 год.

№ по ред№ на разрешението за строежВлязъл в силаИздателКатегория на обектаВъзложителСтроеж / ОбектРайонМестонахождениеПрезаверка по чл. 154 от ЗУТЗабележка
1 1/03.01.2024 г.22.01.2024 г.главен архитект район "Източен"шеста"ВИСКОМ" ЕООД"ФЕЦ "ВИСКОМ" с инсталирана мощност 78.77 KWpq" върху покрива на складова база с ид 56784.525.36.1 по КК и КР на гр. Пловдив"Източен"В УПИ XIV - 36, общ. обсл. и скл. Дейност, кв. 4 по плана на МФЗ, ул. "Атанас Каменаров" № 15, ет. Партер
22/17.01.2024 г.05.02.2024 г.главен архитект район "Източен"петаФеруп Шабан ЮсуфТърговско-обслужваща сграда с магазини, ЗОХ, ателиета и складове в УПИ III - 555.359 за търговска дейност, кв. 59 - нов, по плана на кв. "Дружба", ПИ с ИД 56784.555.359 гр. Пловдив, Технически проект етап 1 до кота 6,40 м и идеен проект от кота 6,40 м до кота корниз съгласно ПУП"Източен"кв. 59 - нов, по плана на кв. "Дружба", ПИ с ИД 56784.555.359 гр. Пловдив
33/08.02.2024 г.27.02.2024 г.главен архитект район "Източен"шеста„НЕМАТЕКС“ ЕООД„ФЕЦ „НЕМАТЕКС“ с инсталирана мощност 100,0 kWp за собствено потребление и локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) върху покриви на съществуващи сгради с идентификатори 56784.525.9528.1 и 56784.525.9528.2 по КК на гр. Пловдив, ул. „Орловец“ № 1“."Източен"В УПИ VI-162, произв. обслуж. дейности от кв. 17 нов, по действащия регулационен план на „Многофункционална зона „Изток“, гр. Пловдив, ул. "Орловец" №1
44/05.03.2024 г.22.03.2024 г.главен архитект район "Източен"шеста"ДАНИ 96" ООД„ФЕЦ-2 „ДАНИ 96“ с инсталирана мощност до 50,0 kWp върху покрив на съществуваща сграда с идентификатор 56784.525.169.1 по КК на гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 252“."Източен"УПИ XIV–169, произв. обслуж. дейности в кв.18, по плана на „МФЗ Изток“, гр. Пловдив, с административен адрес бул. „Шести септември“ № 252, гр. Пловдив.
55/05.03.2024 г.22.03.2024 г.главен архитект район "Източен"шеста"ДАНИ 96" ООД„ФЕЦ-2.1 „ДАНИ 96“ с инсталирана мощност до 50,0 kWp върху покрив на съществуваща сграда с идентификатор 56784.525.168.1 по КК на гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 252“."Източен"УПИ XIV–169, произв. обслуж. дейности в кв.18, по плана на „МФЗ Изток“, гр. Пловдив, с административен адрес бул. „Шести септември“ № 252, гр. Пловдив.
66/05.03.2024 г.главен архитект район "Източен"пета„МОНИ МГ“ ООД„Вътрешно преустройство и промяна на предназначението на част от промишлена сграда с идентификатор 56784.525.33.1 (втори етаж - офиси) в „Общежитие за временно пребиваване на работници с кухня за самостоятелно приготвяне на храна“"Източен"УПИ VII – 33, кв. 4 от МФЗ „Изток“, гр. Пловдив, ул. „Шумен“ № 2
77/05.03.2024 г.главен архитект район "Източен"пета„МОНИ МГ“ ООД„Вътрешно преустройство и промяна на предназначението на част от Промишлена сграда с ид. 56784.525.3033.1 (изложбена зала) в „Общежитие за временно пребиваване на работници“"Източен"УПИ IX– 33, общ. обслужваща, производствена и складова дейност, кв. 4 от МФЗ „Изток“, гр. Пловдив, ул. „Шумен“ № 2
88/11.03.2024 г.29.03.2024 г.главен архитект район "Източен"шеста"ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ" ЕАД„Разширяване на съществуваща ФЕЦ с инсталирана мощност 116,28 kWp за собствено потребление върху покрив на Хипермаркет „ТЕХНОПОЛИС“ с идентификатор 56784.529.124.1 по КК на гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ № 133, с нова мощност 27,26 kWp, обща инсталирана мощност 143,54 kWp“."Източен"УПИ III-529,124, за общ. обслуж. дейности от кв. 22, по плана на кв. „Гладно поле“, гр. Пловдив, бул. "Санкт Петербург" №133.
99/19.03.2024 г.04.04.2024 г.главен архитект район "Източен"шеста"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД„ФЕЦ „ФЬОНИКС ФАРМА - ПЛОВДИВ“ за собствено потребление и отдаване в електроразпределителната мрежа с инсталирана мощност 129,36 kWp върху покриви на съществуващи сгради с идентификатори 56784.527.30.1, 56784.527.30.2 и 56784.527.30.3 по КК на гр. Пловдив, ул. „Удроу Уилсън“ № 20“."Източен"УПИ ХIХ–стоп. дейност, одобрен със заповед № ОА-2231/17.12.2003г., кв.1-нов, „ИИЗ-IV част“, ул. "Удроу Уилсън" №20
1010/19.03.2024 г.главен архитект район "Източен"шеста"РЕДО" ЕООДДопълващо застрояванеУПИ IV - 525.90, общ. обсл., произв. и складова дейност, кв. 16 по плана на "Многофункционална зона" Изток, гр. Пловдив
1111/25.03.2024г.11.04.2024 г.главен архитект район "Източен"шеста„КЕМ ГЛАС“ ЕООД„ФЕЦ „КЕМ ГЛАС“ за собствено потребление и отдаване в електроразпределителната мрежа с инсталирана мощност 100,00 kWp върху покрив на съществуваща сграда с идентификатор 56784.527.13.9 по КК на гр. Пловдив, ул. „Удроу Уилсън“ № 24“."Източен"УПИ Х–„Оцветени бетонови керемиди“ ЕООД, одобрен със заповед № ОА-2536/21.12.1993г., кв.1-нов, „ИИЗ-IV част“, гр. Пловдив, ул. „Удроу Уилсън“ № 24
1212/25.03.2024г.11.04.2024 г.главен архитект район "Източен"шеста„БЛОК 2003“ ООД„ФЕЦ „БЛОК 2003“ с инсталирана мощност 198,0 kWp за собствено потребление върху покрив на съществуваща сграда с идентификатор 56784.527.37.2 по КК на гр. Пловдив, бул. „Цариградско шосе“ № 53“"Източен"УПИ LXVI-527.37, произв. и склад. дейности от кв. 1 по действащия регулационен план на „ИИЗ-IV част“, гр. Пловдив, бул. „Цариградско шосе“ № 53“.
1313/11.04.2024г.07.05.2024 г.главен архитект район "Източен"шеста„ССБ - звено Пловдив“„ФЕЦ „СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ с инсталирана мощност 222,0 kWp за собствено потребление върху покриви на съществуващи сгради с идентификатори 56784.527.274.3 и 56784.527.274.6 по КК на гр. Пловдив, бул. „Цариградско шосе“ № 51“"Източен"УПИ V-СПП „Успех“, кв. 1-нов по действащия регулационен план на „ИИЗ-IV част“, гр. Пловдив, бул. "Цариградско шосе" №51
1414/11.04.2024г.30.04.2024 г.главен архитект район "Източен"шеста„ОМВ БЪЛГАРИЯ“ ООД„ФЕЦ „ОМВ БЪЛГАРИЯ“ с инсталирана мощност 61,88 kWp за собствено потребление върху покрив на съществуваща сграда в ПИ с идентификатор 56784.525.133 по КК на гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 241“."Източен"УПИ VIII-525.392, общ. обсл., произв. и скл. дейн. и жил. застрояване, кв. 14 по действащия регулационен план на МФЗ „Изток“ гр. Пловдив, бул. "Шести септември" №241.
1515/29.04.2024 г.главен архитект район "Източен"четвърта"ДОМЪТ ЗА ВАС" ЕООДПреустройство на магазин 2 в кафе-аперитев"Източен"УПИ I-525.233, общ. обсл. и жил. застрояване, хотел, кв. 444а по плана на Първа гр. Част - гр. Пловдив.
1616/07.05.2024 г.главен архитект район "Източен"шестаСдружение на собствениците "СС град Пловдив, ул. Лев Толстой № 3,5,7" Председател на СС - Евдокия ГавраиловаАдаптиране вход на съществуваща многоетажна многофамилна жилищна сграда с адм. адрес гр. Пловдив, район "Източен", ул. "Лев Толстой" № 5, ПИ56784.528.319, към достъпна среда - стълбищна инвалидна платформа"Източен"УПИ III- 341, за жил. нужди, кв. 15 по плана на кв. "Гладно поле", гр. Пловдив, район "Източен", ул. "Лев Толстой" № 5, ПИ 56784.528.319