Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „ НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ - РАЙОН „ ИЗТОЧЕН”

С  кандидатите по всички позиции за работа ще се проведе събеседване на 9 и 10 март по приложения график. Графикът ще се спазва стриктно . Неявилите се кандидати ще се считат със статус „ отказал се „

 

СПИСЪК

НА КАНДИДАТИТЕ   ЗА СЛУЖИТЕЛИ

ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ

 

На 09.03.2016г., зала № 11, Район „Източен”, ул. „Лев Толстой” № 2

За длъжността: психолог

Име презиме фамилия Час на събеседване
1 Пенка Сергеева Рачовска 10ч.
2 Георги Александров Костов 10ч.
3 Йоанна Кръстева Ангелова 10ч.
4 Надежда Иванова Галибарска 10ч.

 

На 09.03.2016г., зала № 11, Район „Източен”, ул. „Лев Толстой” № 2

За длъжността: рехабилитатор

Име презиме фамилия Час на събеседване
1 Бойчо Любенов Пейчинов 11ч.
2   11ч.

 

На 09.03.2016г., зала № 11, Район „Източен”, ул. „Лев Толстой” № 2

За длъжността: медицинска сестра

Име презиме фамилия Час на събеседване
1 Елена Димитрова Христозова 11.30ч.
2   11.30ч.

 

На 09.03.2016г., зала № 11, Район „Източен”, ул. „Лев Толстой” № 2

За длъжността: личен асистент

Име презиме фамилия час
1 Милка Георгиева Златарева 13.30ч.
2 Невена Дончева Кичукова 13.30ч
3 Мария Василева Трендафилова 13.30ч
4 Ангел Димитров Пеев 13.30ч
5 Александър Атанасов Димитров 13.30ч
6 Ирина Георгиева Навущанова 14ч.
7 Нерман Рамис Асан 14ч.
8 Гюлдане Джеврет Осман 14ч.
9 Милена Илиева Пашова 14ч.
10 Йоана Атанасова Христова 14ч.
11 Недялка Маркова Недялкова 14ч.
12 Димитър Атанасов Сандев 14.30ч.
13 Мария Матеева Миткова 14.30ч
14 Валентина Василева Стайчева 14.30ч
15 Стойка Иванова Аврамова 14.30ч
16 Антоанета Илиева Качакова 14.30ч
17 Михаела Георгиева Попчева 14.30ч
18 Галинка Недкова Попчева 14.30ч
19 Дойчо Трензафилов Бакърджиев 14.30ч
20 Светослав Иванов Петков 14.30ч
21 Евгения Иванова Иванова 15ч
22 Величка Стойлова Бургова 15ч.
23 Видка Стефанова Христева 15ч.
24 Николина Димитрова Манолкехайова 15ч.
25 Таню Колев Танев 15ч.
26 Николинка Иванова Боймитрова 15ч.
27 Димитрия Витанова Витанова 15.30ч.
28 Наталия Наскова Найденова 15.30ч.
29 Атанаска Петкова Иванова 15.30ч.
30 Силвия Георгиева Христова 15.30ч.
31 Митка Иванова Матушева 15.30ч.
32 Генчо Ненков Божков 15.30ч.
33 Ганка Костадинова Христова 16ч.
34 Малинка Ненова Нейчева 16ч.
35 Мария Петрова Спасова 16ч.
36 Румяна Христова Петкова 16ч.
37 Снежана Любенова Цанкова 16ч.
38 Мина Генева Йовова 16ч.
39 Боян Цветанов Тодоров 16.30ч.
40 Еленка Максимова Тодорова 16.30ч.
41 Фанка Методиева Ковачева 16.30ч.

 

На 10.03.2016г., зала № 11, Район „Източен”, ул. „Лев Толстой” № 2

За длъжността: личен асистент

42 Калина Миткова Атанасова 9ч.
43 Деян Василев Сираков 9ч.
44 Атанас Димитров Грамадников 9ч.
45 Викториа Иванова Тенчева 9ч.
46 Юлия Миткова Сиракова 9ч.
47 Надежда Василева Краевска 9.30ч.
48 Николай Георгиев Димитров 9.30ч
49 Минка Минчева Карагьозова 9.30ч
50 Иван Христев Христев 9.30ч
51 Маргарита Германова Димитрова 9.30ч.
52 Анка Костова Петкова 10ч.
53 Драга Христова Иванова 10ч.
54 Петя Божидарова Янакиева 10ч.
55 Симеон Димитров Стоянов 10ч.
56 Иван Димитров Стоев 10ч.
57 Николай Петков Стоянов 10ч.
58 Нежля Али Закир 10.30ч.
59 Цветелина Димитрова Трайкова 10.30ч
60 Селвет Яшар Асан 10.30ч
61 Мария Василева Пенчева 10.30ч
62 Спаска Йорданова Божкова 10.30ч
63 Пенка Станчева Ранделова 11ч.
64 Маруша Начева Карагьозова 11ч.
65 Деяна  Евгениева Генова 11ч.
66 Нурсен Исмаил Шериф 11ч.
67. Надежда Манева Свищовлиева 11ч.

 

На 10.03.2016г., зала № 11, Район „Източен”, ул. „Лев Толстой” № 2

За длъжността: социален асистент

Име презиме фамилия Час на събеседване
1 Венета Стойчева Сендова 11.30ч.
2 Йордан Христов Христов 11.30ч.
3 Елена Петрова Кунчева 11.30ч.
4 Дияна Стамова Калоянова 11.30ч.

 

ВАЖНО!

За длъжността  домашен помощник няма да има отделно събеседване поради обстоятелството, че за нея кандидатстват явяващи се и за други длъжности. Те ще бъдат оценявани с едно явяване и за двете длъжности. Тази процедура ще се прилага и за всички кандидати, които кандидатстват за повече от една длъжност

Всеки кандидат трябва да носи лична карта

Свобода Тафрова-Технически сътрудник по проекта