Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение до кандидатите за длъжността "Психолог"

С кандидатите, отговарящи на изискванията по документи, ще се проведе събеседване на 20.10.2016г. от 11:00 часа в стая №4 в сградата на район "Източен".