Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Работна среща за сигурността в район „Източен“

В изпълнение на Споразумение за обществен ред и сигурност, подписано от кмета на Община Пловдив Иван Тотев и директора на ОД на МВР гл. инсп. Пл. Узунов, днес в шесто РПУ на МВР се проведе работна среща между кмета на район „Източен”-Община Пловдив Николай Чунчуков и и. д. началник на VI-о РПУ Пламен Петков. На срещата се обсъди състоянието сигурността в района и бяха набелязани конкретни мерки за повишаване на ефективността по опазване на обществения ред и безопасността на живеещите в района.

Бяха договорени и продължаване на практиката за съвместни проверки на търговски обекти и заведения за обществено хранене, за повишаване на осветлението в районите на парковете и местата за отдих, за общи действия, насочени срещу превенцията на детската престъпност. Николай Чунчуков и Пламен Петков уточниха и графика за съвместните приемни в сградата на районната администрация и набелязаха места за общи изнесени приемни в района - Пенсионерски клуб „Каменица” и изнесената приемна на кмета на ул, „Лотос” № 1 в кв. „Изгрев”.