Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ПРОТОКОЛ №1/ 08.02.2016 г. от заседание на комисията, назначена със заповед №« ПНЖ 15 / 05.02.2016г. за класиране на кандидатите за длъжностите „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

 

ПРОТОКОЛ №1/ 08.02.2016 г.

 

СЪБЕСЕДВАНЕТО  С ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09.02.2016г.ОТ 10 ЧАСА В ЗАЛА №11 НА КМЕТСТВОТО –УЛ.”ЛЕВ ТОЛСТОЙ” №2

Свобода Тафрова-Технически сътрудник по проекта