Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Посещение на ученици от ПГАСГ ”Арх.Камен Петков” в администрацията

Ученици от ПГАСГ ”Арх.Камен Петков”  осъществиха професионално посещение в администрацията на Район „Източен”, където получиха първите практически  знания за  Закона за устройството на територията и свързаните с него процедури и документи във връзка със строителството на обекти. Момичетата и момчетата от ХІ клас по специалността ”Брокери на недвижими имоти”, водени от техните ръководители инж. Магда Халачева и инж. Катя Георгиева се запознаха с работата на всички технически отдели и процедурите по издаване на различни  скици, удостоверения, планове и др.  Арх. В.Кантарджиев в качеството си на главен архитект  разясни подробно на младежите нормативната уредба , действаща в областта на строителството и устройството на територията и отговори подробно на всички въпроси.Приятното за всички участници посещение завърши с уговорка за нови контакти и с надеждата, че младите хора ще бъдат част от най-подготвената  група на бъдещите брокери в Пловдив.