Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

От 26 май се възстановяват посещенията на децата в детските градини и ясли

  1. Заповед
  2. Декларация за информирано съгласие