Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Конкурс за рисунка на деца и ученици на тема: "Земята е нашият дом - да я опазим"

РАЙОН „ ИЗТОЧЕН „ ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Р Е Г Л А М Е Н Т

ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА РИСУНКА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

НА ТЕМА:  „  ЗЕМЯТА Е НАШИЯТ ДОМ - ДА Я ОПАЗИМ“

РЕГЛАМЕНТ:

  1. Цел

Подкрепа и популяризиране на детското и ученическо творчество в областта на изобразителното изкуство и е във връзка с Международния ден на земята- 22 април

  1. Организатор

Конкурсът е под патронажа на кмета на район „Източен“ – г-н Иван Стоянов

3.Общи положения

Право на участие имат всички деца и ученици  от  учебните заведения на територия на район „Източен“. Период на провеждане: - 28 март- 14 април 2022г. Обявяване на резултатите – 20 април

С изпращането на своите творби авторите се съгласяват с  условията на конкурса и дават разрешение творбите им да бъдат публикувани

  1. Условия
  1. Награди

Ще бъдат  отличени 3-те рисунки с най-голям вот  с предмети, свързани с изобразителното изкуство, а всеки участник ще получи грамота за участие. Награждаването ще стане на  20 април

Рисунки, получени след края на обявения срок, не участват в конкурса