Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

КМЕТЪТ ПЕТЪР ПЕТРОВ ОПРЕДЕЛИ 2012 КАТО ГОДИНА НА СТАБИЛНОСТ И РАЗВИТИЕ ЗА РАЙОН „ИЗТОЧЕН”

В присъствието на кмета на Община Пловдив –инж.Иван Тотев , кметът на район „Източен”-Община Пловдив отчете по оригинален начин работата на адми-нистрацията, която оглавява. Той предложи на присъстващите граждани и журналисти от пловдивските медии специален вестник, в който са отразени най-важните и най-интересни събития в района през 2012 г. В отчета си г-н Петър Петров акцентира върху реализираната строителна програма през годината, работата на стопанския отдел , както и другите приоритети в неговата работа- чистотата на района, озеленяването, направата и поддръжката на нови детски и спортни площадки. Кметът наблегна и на работата по подобряването на условията за отглеждане и възпитанието на децата в детските градини, ясли и общинските училища. Петър Петров отбеляза, че район „Източен” е привлекателен за бизнеса и заради доброто отношение и старанието на администрацията на района, да бъде максимално полезна на гражданите и инвеститорите.