Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОЕКТА” НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” В КОМПЛЕКСА НА СЛЕПИТЕ

Ръководителят на проекта” Независим живот - Район „Източен”  който се осъществява по ОП РЧР и ЕСФ на Европейския съюз, Емил Начев и неговият екип се срещнаха с граждани с увредено зрение, за да разяснят на място целите и дейностите по наскоро спечеления социален проект в районната администрация. Координаторът на проекта С. Симеонова подробно разясни пред хората със зрителни увреждания естеството на почасовите услуги, както и документите, които ще се подават по време на кампанията от потребители и служители. На място бяха предоставени необходимите формуляри. Аудиторията беше много активна в задаването на въпроси относно начина на изпълнение на услугите и критериите за  оценка при  социалното анкетиране.  Всички се обединиха около мнението, че реализиацията на сходния проект „Помощ в дома” , който се продължава по схемата „Независим живот” , е била много успешна и хората се надяват тази линия да продължи и сега.  В услуга  на хората с увреждания Емил Начев поясни, че екипът му ще приема документите на място в Комплекса на слепите през февруари, за да не се затрудняват бъдещите потребители с увредено зрение с пътуване до кметството.

Представителят на УС на Съюза на слепите Георги Генов  пожела успешна дейност на екипа за управление на проекта и изрази благодарност към кмета Николай Чунчуков за разработката и спечелването на този важен социален проект.

Свобода Тафрова-Технически сътрудник по проекта