Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ЕКОЛОГИЧЕН ПРАЗНИК В ОДЗ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО”

В чудесен празник се превърна акцята по залесяване на дръвчета с децата на ОДЗ „Щастливо детство” Директорът на детското заведение Евгения Попиванова се беше погрижила организацията на екологичната дейност да бъде отлично организирана и главно – да възпитава отношение на децата към природата и грижа за средата, в която живеем. След празничната част деца, родители, учители и специалните гости- Петър Петров кмет на Район „Източен”, Николай Чунчуков- зам. кмет, Стефка Симеонова-гл. експерт „Образование и култура”, Йорданка Николова- директор на финансова дирекця, Елена Николова- гл. експерт Отдел „Образование” при Община Пловдив и Михаил Ангелов- началник на VІ РПУ, се включиха активно в залесяването на двора. Кметът на Района обясни на децата, че през живота си човек трябва да посадил поне едно дърво, да се грижи за него и да обича майката природа, защото благодарение на нея ние съществуваме. На децата той раздаде книжки с екологична тематика и пожела на всички много здраве и пролетно настроение!