Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Дирекция "Устройствено планиране, инженерна инфраструктора и благоустрйство"

Разрешение за ползване на общинска Собственост за складиране на строителни материали по време на строителство

Издаване на Разрешение за ползване на общинска Собственост за складиране на строителни материали по време на строителство

Прилагани документи: Заявление, копие от разрешение за строеж, копие от протокол за откриване на строителна площадка, организационен план на строителна площадка от част ПБЗ с уточнени размери на ползваната площ съгласувана от КАТ
Заявления (образци): Текст свободен
Срок за изпълнение: 7 дни
Такса: 3лв./кв.м. на месец

Разрешение за разкопаване по чл. 72 ал.1 от ЗУТ

Издаване на Разрешение за разкопаване по чл. 72 ал.1 от ЗУТ

Прилагани документи: Заявление, копие от разрешение за строеж, строителни чертежи указващи мястото на линейните обекти за които ще се разкопава, детайл на възстановяване на настилките. Част ПБЗ съгласувана с КАТ
Заявления (образци):
Текст свободен
Срок за изпълнение:
7 дни
Такса:
-

Скица с виза, за проучване и проектиране - на основание чл. 140 ал. 2 от ЗУТ
Издаване на скица с виза, за проучване и проектиране - на основание чл. 140 ал. 2 от ЗУТ

Прилагани документи: Документ за собственост, скица от СГКК
Заявления (образци): Заявлениe
Срок за изпълнение: 30 дни / 5 дни
Такса: 80.00 лв. / 160.00 лв

Образци на документи:
Заявление-образец
Заявление за издаване на скица с виза,за проучване и проектиране

Скица с виза, за проучване и проектиране. - на основание чл. 140 ал. 3 от ЗУТ

Издаване на скица с виза, за проучване и проектиране. - на основание чл. 140 ал. 3 от ЗУТ

Прилагани документи: Документ за собственост, скица от СГКК
Заявления (образци): Заявлениe
Срок за изпълнение: 30 дни /5 дни
Такса: 150.00 лв./300.00 лв.

Образци на документи:
Заявление-образец
Заявление за издаване на скица с виза,за проучване и проектиране

Скица на УПИ - за терен до 5 дка.

Издаване на скица на УПИ - за терен до 5 дка.

Прилагани документи: Документ за собственост
Заявления (образци): Заявлениe
Срок за изпълнение: 14 дни
Такса: 25.00 лв.

Образци на документи:
Заявление за терен до 5 дка. - образец
Заявление за терен до 5 дка.

Скица на УПИ - за терен над 5 дка.

Издаване на скица на УПИ - за терен над 5 дка.

Прилагани документи: Документ за собственост
Заявления (образци): Заявлениe
Срок за изпълнение: 14 дни
Такса: 35.00 лв.

Образци на документи:
Заявление-образец
Заявление за терен над 5 дка.

Ксерокопие от план - черно-бяло формат А3

Издаване на ксерокопие от план - черно-бяло формат А 3

Прилагани документи: Документ за собственост
Заявления (образци): Заявлениe
Срок за изпълнение: 14 дни / 5 дни
Такса: 10.00 лв / 20.00 лв.

Образци на документи:
Черно-бял формат А3

Ксерокопие от план - цветно формат А3

Издаване на ксерокопие от план - цветно формат А3

Прилагани документи: Документ за собственост
Заявления (образци): Заявлениe
Срок за изпълнение: 14 дни / 5 дни
Такса: 15.00 лв./ 30.00 лв.

Образци на документи:
Цветно формат А3

Ксерокопие от план - сканирано копие от план в/у магнитен носител.

Издаване на ксерокопие от план - сканирано копие от план в/у магнитен носител.

Прилагани документи: Документ за собственост
Заявления (образци): Заявлениe
Срок за изпълнение: 14 дни / 5 дни
Такса: 25.00 лв./ 50.00лв.

Образци на документи:
Сканирано копие от план върху магнитен носител

Удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство.

Издаване на Удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство.

Прилагани документи: Документ за собственост
Заявления(образци): Заявлениe
Срок за изпълнение: 14 дни
Такса: 30.00 лв.

Образци на документи:
Заявление-образец
Удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

Удостоверение за съборена сграда

Издаване на Удостоверение за съборена сграда

Прилагани документи: Документ за собственост
Заявления(образци): Заявлениe
Срок за изпълнение: 7 дни
Такса: 10.00 лв.

Образци на документи:
Заявление-образец
Удостоверение за съборена сграда

Удостоверение за идентичност на УПИ

Издаване на Удостоверение за идентичност на УПИ

Прилагани документи: Документ за собственост
Заявления(образци): Заявлениe
Срок за изпълнение: 14 дни
Такса: 25.00 лв.
Образци на документи:
Заявление-образец
Удостоверение за идентичност на УПИ

Удостоверение за нов административен адрес

Издаване на Удостоверение за нов административен адрес

Прилагани документи: Документ за собственост
Заявления(образци): Заявлениe
Срок за изпълнение: 14 дни
Такса: 20.00 лв.

Образци на документи:
Зявление-образец
Удостоверение за нов административен адрес

Удостоверение за административен адрес на недвижим имот

Издаване на Удостоверение за административен адрес на недвижим имот

Прилагани документи: Документ за собственост
Заявления(образци): Заявлениe
Срок за изпълнение: 14 дни
Такса: 15.00 лв

Образци на документи:
Заявление-образец
Удостоверение за административен адрес на недвижим имот

Удостоверение за идентичност м/у стар и нов административен адрес на недвижим имот

Издаване на Удостоверение за идентичност м/у стар и нов административен адрес на недвижим имот

Прилагани документи: Документ за собственост
Заявления(образци): Заявлениe
Срок за изпълнение: 14 дни
Такса: 10.00 лв

Образци на документи:
Заявление-образец
Удостоверение за идентичност м/у стар и нов административен адрес на недвижим имот

Удостоверение за идентичност м/у старо и ново име на улица

Издаване на Удостоверение за идентичност м/у старо и ново име на улица

Прилагани документи: Документ за собственост
Заявления(образци): Заявлениe
Срок за изпълнение: 14 дниТакса: 15.00 лв

Образци на документи:
Заявление-образец
Удостоверение за идентичност м/у старо и ново име на улица

Удостоверение за съда

Издаване на Удостоверение за съда

Прилагани документи: Документ за собственост, Искане от съда
Заявления(образци): Заявлениe
Срок за изпълнение: 14 дни
Такса: Без такса

Присъствие при откриване на строителна площадка

Прилагани документи: Протокол за строителна линия

Заявления(образци): Заявлениe
Срок за изпълнение: 7 дни
Такса: 10.00лв

Образци на документи:
Заявление-образец
Заявление за откриване на строителна площадка