Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Провеждане на публичен търг

Провеждане на публичен търг с явно наддаване на места по одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ за разполагане на гаражне клетки