Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Отдел "Гражданско административно обслужване и управление на собствеността"

Началник отдел

Златка Божидарова Ангелова

телефон:
032/601-062

Етаж І, стая № 6

Приемно време:
всеки ден от 8:30 - 17:30 ч.

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

Декларация по чл.35, ал.1, т.2


Старши експерт „Документооборот“

Марианна Рангелова

телефон:
+359 32 601 085

факс:     
032/631-610

E-mail:
iztochen_bg@abv.bg

Етаж І, гише № 4

Приемно време:
всеки ден от 8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

Декларация по чл.35, ал.1, т.2


Старши експерт „Стопански дейности”

Дина Люцканова

телефон:
032/601-068

факс:     
032/631-610

Етаж І, гише № 2

Приемно време:
от 8:00 - 17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.35, ал.1, т.2


Старши експерт „Стопански дейности”

Петя Арабаджийска

телефон:   
032/601-068

факс:   
032/631-610

Етаж І, гише № 2

Приемно време:
8,00 ч. – до 17,00 ч.

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.35, ал.1, т.2


Младши експерт „Гражданско и административно обслужване”

Галина Доксева

телефон:
032/601-062

факс:     
032/631-610

етаж І, гише № 5

Приемно време:
от 8,00 ч. – до 17,00 ч.

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.35, ал.1, т.2


Главен специалист „Гражданско и административно обслужване”

Хермине Семерджиян - Зарова

телефон:
032/601-062

факс:     
032/631-610

E-mail:
iztok-grao@plovdiv.bg

Етаж І, гише № 7

Приемно време:
всеки ден от  8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.35, ал.1, т.2


Главен специалист „Гражданско и административно обслужване”

Светла Кръстева

телефон:
032/601-062

факс:     
032/631-610

Етаж І, гише № 5

Приемно време:
всеки ден от 8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.35, ал.1, т.2


Главен специалист „Информационно обслужване“

Десислава Стойчева

телефон:
+359 32 601 060

Етаж III, стая - 31

Приемно време: -

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

Декларация по чл.35, ал.1, т.2


Главен специалист „Жилищно настаняване“

Валя Кисьова

телефон:
+359 32 601 069

факс:     
032/631-610

Етаж І, гише № 8

Приемно време:
всеки вторник и четвъртък от 9:00 - 12:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.35, ал.1, т.2


Главен специалист „Жилищно настаняване”

Ангелина Ботевска

телефон:
+359 32 601 069

факс:     
032/631-610

Етаж І, гише № 9

Приемно време: 
вторник и четвъртък от 9:00 - 12:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.35, ал.1, т.2


Старши специалист „Гражданско и административно обслужване” - ДДИ

Албена Петрова

телефон:
032/601-062

факс:     
032/631-610

E-mail:
iztok-grao@plovdiv.bg

Етаж І, гише № 6

Приемно време:  
всеки ден от 8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

Декларация по чл.35, ал.1, т.2


Старши специалист „Жилищно настаняване” - ДДИ

Илинка Черпокова

телефон:
032/601-069

факс:     
032/631-610

Етаж І, гише № 8

Приемно време:
вторник и четвъртък от 9,00 ч. – до 12,00 ч.

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.35, ал.1, т.2


Старши специалист „Касиер”

Миглена Барбова

телефон:
032/601-088

факс:   
032/631-610

Етаж І, гише № 1

Приемно време:
всеки ден от 8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.35, ал.1, т.2