Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Други дейности по образованието

Счетоводител

Ели Захариева

телефон:
032/601-076

факс:     
032/631-610

Кабинет: етаж ІІІ, стая № 43

Приемно време:
-

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.35, ал.1, т.2


Счетоводител

Елена Сребрева

телефон:
032/601-091

факс:     
032/631-610

Кабинет: етаж ІІІ, стая № 43

Приемно време:
-

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.35, ал.1, т.2


Счетоводител

Мариана Генова

телефон:
032/601-092

факс:   
032/631-610

Кабинет: етаж ІІІ, стая № 43

Приемно време:
-

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.35, ал.1, т.2


Счетоводител

Маргарита Ангелова

телефон:
032/601-074

факс:     
032/631-610

Кабинет: етаж ІІІ, стая № 43

Приемно време:
-

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.35, ал.1, т.2


Счетоводител

Нели Щърбева

телефон:
032/601-075

факс:     
032/631-610

Кабинет: етаж ІІІ, стая № 43

Приемно време:
-

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.35, ал.1, т.2