Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Дирекция „Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"

Директор дирекция

арх. Даниела Пухалева

телефон:
+359 32 601 064

факс:
032/631-610

Кабинет: Етаж III, стая № 35

Приемно време:
от 14,00 ч. – до 16,00 ч.

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.35, ал.1, т.2


Главен инженер

инж. Мариела Стойнова

телефон:
032/601-077

факс:
032/631-610

Кабинет: етаж ІІІ, стая № 41

Приемно време:
от 8,30 ч. – до 9,30 ч.
от 13,30 ч. – до 14,30 ч.

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.35, ал.1, т.2


Главен експерт „ Архитектура и градоустройство”

арх. Мария Божанова

телефон:
032/601-064

факс:     
032/631-610

Кабинет: етаж ІІІ, стая № 35

Приемно време:
от 14,00 ч. – до 16,00 ч.

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.35, ал.1, т.2


Главен експерт „Пътна инфраструктура и благоустройство


Главен експерт "Инвестиционна политика"

инж. Красимир Попов

телефон:
032/601-097

факс:     
032/631-610

Кабинет: етаж ІІІ, стая № 36

Приемно време:
от 8,30 ч. – до 9,30 ч.
от 13,30 ч. – до 14,30 ч.

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.35, ал.1, т.2


 Главен експерт "Електрификация"

инж. Елена Русева

телефон:
032/601-077

факс:     
032/631-610

Кабинет: етаж ІІІ, стая № 41

Приемно време:
от 8,30 ч. – до 9,30 ч.
от 13,30 ч. – до 14,30 ч.

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.35, ал.1, т.2


Главен инспектор „Строителен контрол“

инж. Николай Василев

телефон:
032/601-081

факс:
032/631-610

Кабинет: етаж ІІІ, стая № 40

Приемно време:
от 8,30 ч. – до 9,30 ч.
от 13,30 ч. – до 14,30 ч.

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.35, ал.1, т.2


Главен експерт „Кадастър и регулация"

инж. Дора Тончева

телефон:
032/601-072

факс:
032/631-610

Кабинет: етаж ІІІ, стая № 38

Приемно време:
от 9,00 ч.– до 10,00 ч.
от 13,00 ч.– до 14,00 ч.

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

Декларация по чл.35, ал.1, т.2


Главен специалист „Етажна собственост, кадастър и регулация”

техн. Анна Пенчева

телефон:
032/601-072

факс:     
032/631-610

Кабинет: етаж ІІІ, стая № 38

Приемно време:
от 9,00 ч. – до 10,00 ч.
от 13,00 ч. –до 14,00 ч.

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.35, ал.1, т.2


Главен специалист „УП и ПУП“

техн. Йовка Гудева

телефон:
032/601-079

факс:   
032/631-610

Кабинет: етаж ІІІ, стая № 37

Приемно време:
от 9,00 ч.– до 10,00 ч.
от 13,00 ч. – до 14,00 ч

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.35, ал.1, т.2


Главен специалист "Пътна инфраструктура и благоустройство" - "ДДИ - Дирекция "УТ, ИИ и Б"

Иван Дишлянов

телефон:
032/601-077

факс:
032/631-610

Кабинет: етаж III, стая № 41

Приемно време:
от 8,30 ч.– до 9,30 ч.
от 13,30 ч. –до 14,30 ч

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

Декларация по чл.35, ал.1, т.2


Старши специалист "НС"

Свобода Тафрова

телефон:
032/601-081

Кабинет: етаж ІІІ, стая № 40

Приемно време:
от 9,00 ч. – до 10,00 ч.
от 13,00 ч. – до 14,00 ч.

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.35, ал.1, т.2


Старши специалист „Устройствено планиране и подробни устройствени планове”

Бойка Чунчукова

телефон:
032/601-079

факс:     
032/631-610

Кабинет: етаж ІІІ, стая № 37

Приемно време:
от 9,00 ч. – до 10,00 ч.
от 13,00 ч. – до 14,00 ч.

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.35, ал.1, т.2


Старши специалист „Кадастър и регулация”

Еленка Иванова

телефон:
032/601-072

факс:
032/631-610

Кабинет: етаж ІІІ, стая № 38

Приемно време:
от 9,00 ч. – до 10,00 ч.
от 13,00 ч.– до 14,00 ч.

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.35, ал.1, т.2


Старши специалист „УТ и КС”

Петранка Койчева

телефон:
032/601-081

факс:     
032/631-610

Кабинет: етаж ІІІ, стая № 40

Приемно време:
от 9,00 ч. – до 10,00 ч.
от 13,00 ч. – до 14,00 ч.

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.35, ал.1, т.2


Главен експерт „ Здравеопазване и социални дейности” - ДДИ

Мая Танева

телефон:
032/601-073

Кабинет: етаж І, стая № 5

Приемно време:
-

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.35, ал.1, т.2


Дейност „Чистота”

Главен инспектор „Екология”

Васко Василев

телефон:
032/601-071

факс:
032/631-610

Кабинет: етаж ІІІ, стая № 29

Приемно време:
всеки ден от 8:30 - 9.30 ч.

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.35, ал.1, т.2


Старши инспектор „Екология“

Илияна Гаръбска

телефон:
032/601-071

Кабинет: етаж ІІІ, стая № 29

Приемно време:
всеки ден от 8:30 - 9.30 ч.

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.35, ал.1, т.2