Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Детски ясли и млечни кухни /счетоводство/

Главен счетоводител

Никола Манолов

телефон:
032/601-067

факс:
032/631 610

Кабинет: етаж ІІ, стая № 16

Приемно време:
-

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.35, ал.1, т.2


Касиер

Донка Христова

телефон:
032/601-067

факс:     
032/631 610

Кабинет: етаж ІІ, стая № 16

Приемно време:
-

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.35, ал.1, т.2