Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Кмет

Иван Стоянов - Кмет на район „Източен“, Община Пловдив

Иван Стоянов

Етаж II, кабинет - 24

Тел.: 032 60 10 60