Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заявление за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС

Заявление за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС