Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заповед № ЗРИ от 356 до 376/27.09.2016г.

Във връзка с Констативен акт № от 24 до 44/17.08.2016г.

Заповед