Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заповед ЗРИ-683/20.12.2021г.