Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заповед ЗРИ-669/16.12.2021г.