Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заповед ЗРИ-640/16.12.2021г.