Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заповед ЗРИ-63/17.02.2022г.