Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заповед ЗРИ-627/14.09.2022г.