Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заповед ЗРИ-580 от 17.08.2022г.