Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заповед №ЗРИ-527/03.08.2022г.