Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заповед №ЗРИ-520/02.08.2022г.