Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заповед №ЗРИ-519/02.08.2022г.