Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ЗАПОВЕД №ЗРИ-441/28.10.2015

ЗАПОВЕД

№ЗРИ-441/28.10.2015г.

На основание чл.46,ал.1,т.8,10,11 и 12 от ЗМСМА и във връзка със Заповед№15ОА2696/06.10.2015г. на Кмета на Община Пловдив и Указ №162 и Указ№163(обн.ДВ,бр.61/11.08.2015г.)на Президента на РБългария за насрочване на избори за кмет на община и кмет на район.

Файлове за изтегляне

zapoved