Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заповед №ЗРИ-413/21.06.2022г.