Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заповед ЗРИ-339/26.05.2022г.