Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заповед № ЗРИ-323/29.08.2016 и Заповед № ЗРИ-324/29.08.2016г.

Заповед № ЗРИ-323/29.08.2016 във връзка с КА № 21/11.08.2016г.и Заповед № ЗРИ-324/29.08.2016г.във връзка с КА №22/11.08.2016г.