Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заповед ЗРИ-321/19.05.2022г.