Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заповед №ЗРИ-314/19.05.2022г.