Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заповед №ЗРИ-313/19.05.2022г.