Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ЗАПОВЕД №ЗРИ-229/07.06.2016г.

ЗАПОВЕД ЗРИ-229/09.06.2016г.