Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ЗАПОВЕД №ЗРИ-228/07.06.2016г.

ЗАПОВЕД ЗРИ-228/07.06.2016г.