Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ЗАПОВЕД №ЗРИ-22,23,23(1),23(2),23(3)/19.01.2016г.

ЗАПОВЕД ЗРИ-22,23(1),23(2),23(3)