Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заповед No.ЗРИ-315 гр. Пловдив 30.09.2019 г.

Заповед No.ЗРИ-315 гр. Пловдив 30.09.2019 г.