Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заповед No. РД-20-93 от 31.07.2019 г.

Заповед No. РД-20-93 от 31.07.2019 г.