Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заповед No. РД-20-264/24.04.2020 г. - по програмата "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ "Детелина"

Заповед No. РД-20-264/24.04.2020 г.