Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заповед No.207/02.05.2019 г.

Заповед No.207/02.05.2019 г.