Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заповед No. 190А2220, Пловдив, 12.09.2019 г.

Заповед No. 190А2220, Пловдив, 12.09.2019 г.