Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заповед No. 190А2160, Пловдив, 09.09.2019 г.

Заповед No. 190А2160, Пловдив, 09.09.2019 г.